View Post

SAP Activate Methodology for SAP S/4HANA Cloud

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP S/4HANA Cloud sistemi, finans, tedarik, satın alma, üretim, satış ve tedarik zinciri gibi bir işletmenin ihtiyaç duyduğu temel iş süreçlerine yönelik yeni nesil bir ERP çözümüdür. SAP S/4HANA Cloud işletmelerin iş süreçleri için çekirdek sistem görevini görür. Farklı SAP çözümleriyle kolayca ve hızlıca entegre olabilmektedir. SAP S/4HANA Cloud’un Başlıca Avantajları …

View Post

SAP S/4HANA Cloud 1802

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Hepimiz artık ERP’yi iyi tanıyoruz ve S/4HANA’ya alıştık ama artık “Bulut” daha fazla ilgi kazanıyor. Sadece SAP’nin stratejisinin bir kilit noktası olarak değil, aynı zamanda bu teknoloji genel olarak toplumun bir parçası olmaktadır. Fakat “Bulut” bir ERP için ne anlama geliyor? SAP’nin On-premise ve Cloud ERP arasındaki temel farklar nelerdir? …

View Post

SAP S/4HANA 1709

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Günümüzün dijital dünyasında iş ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketlerin gelişimlerini ilerletmek için uzun yıllara dayanan deneyimlerle inşa edilen yeni nesil ERP sistemi olan SAP S/4HANA ile finansal yönetimden tedarik zincirine kadar işletmelerin dijital dönüşümden yararlanmaları sağlanır. SAP S/4HANA 1610’un başarısının ardından, 15 Eylül 2017’de SAP S/4HANA 1709’u sürümünü yayınladı. Mimari Evrim SAP …

View Post

SAP S/4HANA 1709 Advanced Variant Configuration

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP S/4HANA 1709 sürümüyle, klasik varyant konfigürasyonunu ve gelişmiş varyant konfigürasyonunu kullanmak mümkündür. SAP S/4HANA’daki klasik varyant konfigürasyonu, eskisi gibi çalışmaktadır (bazı ufak değişiklikler hariç). Gelişmiş varyant konfigürasyonu, ana veriler ve konfigürasyon verileri için klasik varyant konfigürasyonundaki aynı tablo yapılarını kullanmaktadır. SAP S/4HANA Gelişmiş varyant konfigürasyonu ile aşağıdakiler sunulmaktadır: • …

View Post

SAP S/4HANA – PP/DS (Gelişmiş Planlama)

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Bugüne kadar SAP S/4HANA için 4 sürüm yayınlandı (1511, 1610, 1709 ve 1809). SAP S/4HANA ürünlerinin yenilik sayısı hızla artmaktadır. Tarihçe SAP APO’nun üretim planlama ve detaylı çizelgeleme modülü olan PP/DS, SAP S/4HANA’ya 1610 on-premise sürümüyle birlikte entegre edilmiştir. PP/DS’nin SAP S/4HANA’ya geçişi, SAP S/4HANA ile uyumlu bir süreç entegrasyonu ile …

View Post

SAP PP/DS vs SAP PP

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Üretim planlaması hem PP’de hem de PP/DS’te aynı temel ilkeleri izlemektedir. PP/DS’de üretim planlaması, SAP ERP sistemi ile aynı prosesleri kullanır. Ana veri kayıtlarına, özellikle üretim yerleri, malzeme ana verileri, ürün ağaçları (BOM), işyerleri, iş planları (PP’de) veya planlama reçetelerini (PP-PI’de) esas alınır. Planlama sonuçları planlı siparişler olup üretim gerçekleştirmek …

View Post

SAP IBP on HANA

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP IBP Integrated Business Planning nedir? SAP Entegre İş Planlaması, geleneksel satış ve operasyon planlama sürecinin kısa vadeli talep ve arz dengelemesinden, stratejik hedeflerle uyumlu şekilde, planlama fonksiyonlarını bir araya getirerek, finans göstergelerinin de dahil edildiği uçtan uca entegre bir yönetim anlayışı getiren yeni nesil iş planlama ürünüdür. IBP, S&OP …

View Post

SAP IBP – Yanıt ve Tedarik Planlama

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Tedarik zincirindeki müşteri talebi, satış siparişleri veya dahili tüketim gibi ihtiyaçları karşılamak için yapılan planlama süreci tedarik planlaması olarak adlandırılmaktadır. Bir şirket, müşteri talebini tedarik zinciri boyunca mal ve hizmet üretmek, satın almak ve nakletmek suretiyle karşılar. Tedarik planlaması, orta vadeli planlama ufkuna odaklanarak kısa vadeli, orta vadeli ve uzun …

View Post

SAP IBP – Veri Entegrasyonu

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP IBP farklı sistemler ile entegre edilebilir, böylece ana veriler, sipariş verileri gibi veri türleri sistemler arasında transferi gerçekleştirilir. Entegrasyon teknikleri ise; SAP Cloud Platform Integration (CPI) ve Open API temelli SAP HANA Smart Data Integration (SDI)’dir. Entegrasyon senaryosuna bağlı olarak veriler, SAP Cloud Platform Integration ve SAP HANA Smart …

View Post

SAP IBP – Tedarik Zinciri Kontrol Merkezi

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Önceki bölümlerin odak noktası, SAP IBP’nin çok güçlü gelişmiş planlama yetenekleri üzerinde olmuştur. Bu uygulamalarla doğrudan ilgilenen kişiler, şirketin tedarik zinciri performansı üzerinde önemli bir etkisi olabilecek kritik kararlar vermesi gereken profesyonel talep, tedarik ve stok planlayıcılarıdır. Bu profesyoneller aşağıdaki soruları ile karşı karşıyadır: ·        Kararlarımızın gerçekte istenen etkiye sahip olup …

View Post

SAP IBP – Talep Planlama

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP IBP talep planlaması, kısa, orta ve uzun vadeli bir zaman aralığı için talep tahminleri oluşturma ve yönetme yetenekleri sağlar. Bu, bir istatistiksel tahmin modelindeki geçmiş verileri ve ilgili parametre girdileri kullanarak planlama ufku için bir temel tahmin oluşturmanıza olanak tanır. Orta vadede tahmin doğruluğu, SAP IBP’de talep tahmini için …

View Post

SAP IBP – Satış ve Operasyonel Planlama

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Tipik bir tedarik zinciri ağı, tedarikçiler, üretim tesisleri, depolar, dağıtım merkezleri gibi çok sayıda nesnenin karmaşık yapısından oluşur. Satış ve operasyonel planlama (S&OP), şirketin ürün, talep ve tedarik planını nihai hale getirmek için bir ekibin entegre olarak çalışmasına izin verir. S&OP, bir şirketin talep, tedarik ve finansal planının bir araya …

View Post

SAP IBP – Planlama Verileri

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP Entegre İş Planlaması (SAP IBP), S&OP’nin tedarik zinciri, ürün ve müşteri portföyleri, müşteri talebi ve stratejik planlama prensiplerini genişleterek, sorunsuz bir yönetim süreci sağlayan SAP’nin yeni nesil planlama ürünüdür. SAP Entegre İş Planlaması, tedarik zinciri izleme, satış ve operasyon planlaması, talep yönetimi, stok planlaması ve tedarik planlamasını harici sistemlerden …

View Post

SAP IBP – Model Konfigürasyonu

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP IBP tedarik zinciri planlaması, planlama modelleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir planlama modeli, bir tedarik zinciri ağını yönetmek ve optimize etmek için ana verileri, işlem verilerini ve ilişkili hesaplamaları tanımlanmış bir yapıdır. SAP IBP’nin temeli olarak, planlama modeli, bir organizasyonun tedarik zinciri ağının yapısını ve o ağ üzerindeki akışlarla birlikte tanımlayan …

View Post

SAP IBP – Fiori Uygulamaları

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP Fiori launchpad, SAP IBP için tüm web tabanlı uygulamaların erişim noktasıdır. Uygulamalar kutular olarak görüntülenir ve başlangıç sayfasında ilgili kutu tıklanarak her uygulamayı başlatabilirsiniz. Fiori ana sayfanızda görüntülenen uygulamalar gruplar halinde düzenlenir, her grubun en üstünde grup başlığı yer alır. Başlangıç sayfasınızda size görünür olan gruplar ve uygulamalar, kullanıcıya …