SAP IBP

SAP Entegre İş Planlaması (SAP IBP), geleneksel satış ve operasyon planlama sürecinin kısa vadeli talep ve tedarik dengelemesinden, stratejik hedeflerle uyumlu şekilde, planlama fonksiyonlarını bir araya getirerek, finans göstergelerinin de dahil edildiği uçtan uca entegre bir yönetim anlayışı getiren yeni nesil iş planlama ürünüdür.

Rehearsal Dinner

SAP IBP Satış ve Operasyonel Planlama


SAP IBP, Satış ve operasyon planlama için üretim çeşitliliğinin, stokların, servis seviyelerinin ve karlılığın etkisini dengeleyerek, departmanlar arası bir plan sunar. Ayrıca satış ve operasyon planlarını, gelir artışını sağlamak, pazar payını arttırmak ve mali hedeflere ulaşmak için şirket stratejileri ve hedefleri ile uyumlu hale getirir.

Main Ceremony

SAP IBP Talep Planlaması


SAP IBP Talep planlama, kısa vadeli planlama ufkunun tahmin doğruluğunu iyileştirmek için istatistiksel yöntemlere dayalı “geleneksel” orta-uzun vadeli planlamayı, talebin algılama modellerini çalıştırma olanağı ile birleştiren uçtan uca talep planlama motorudur.

The Party

SAP IBP Stok Yönetimi


SAP IBP Stok yönetimi, ekonomik belirsizlik sebebiyle artan tedarik zinciri riskinin, artan müşteri beklentilerinin, talep esnekliğinin ve karşılaştıkları tedarik değişkenliğinin yönetilmesine olanak tanır.

The Party

SAP IBP Yanıt ve Tedarik Planlaması


SAP IBP Yanıt ve tedarik, tedarik planlamasına ve tahminlere verilen yanıtlara hakim olma, tüm tedarik zinciri ağını göz önünde bulundurarak, talep değişikliklerinde hızlı adaptasyonun yanı sıra, müşteri ihtiyaçlarını kısıtlı veya kısıtsız bir şekilde karşılamak için üretim, dağıtım ve tedarik planlarını simüle eder.

The Party

SAP IBP Tedarik Zinciri Kontrol Merkezi


SAP IBP Tedarik Zinciri Kontrol Merkezi, istisna koşulların etkisini değerlendirmek ve daha iyi kararlar vermek için gerçek zamanlı görünürlüğü uçtan uca tüm tedarik zincirinde analitik özellikler ile birleştirir.

The Party

SAP IBP Talep Odaklı İkmal


Talebe dayalı olarak stratejik stok konumlandırılmasını sağlamak amacıyla tampon seviyelerinin belirlenmesini sağlar.


Sıkça Sorulan Sorular