SAP IBP – Tedarik Zinciri Kontrol Merkezi

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Önceki bölümlerin odak noktası, SAP IBP’nin çok güçlü gelişmiş planlama yetenekleri üzerinde olmuştur. Bu uygulamalarla doğrudan ilgilenen kişiler, şirketin tedarik zinciri performansı üzerinde önemli bir etkisi olabilecek kritik kararlar vermesi gereken profesyonel talep, tedarik ve stok planlayıcılarıdır. Bu profesyoneller aşağıdaki soruları ile karşı karşıyadır:

·        Kararlarımızın gerçekte istenen etkiye sahip olup olmadığını nasıl bilebiliriz?

·        Bir sonraki planlama döngüsünde bunları nasıl geliştireceğiz?

·        Organizasyondaki bu planlama süreçlerine doğrudan dahil olmayan diğer kişiler bu sonuçlara nasıl bir göz atabilir?

·        Şirketin diğer bölümlerinden veya şirketin dışından gelen veriler, dijital tedarik zincirinin uçtan uca bir görünümünü sağlamak için planlama verileriyle nasıl birleştirilebilir?

SAP Tedarik Zinciri Kontrol Merkezi, bu soruları ele almak için tasarlanmıştır. Tedarik zinciri analizini ve tedarik zinciri ağının performansını artırmak, tedarik zincirinin temel performans göstergeleri, uçtan uca görünürlük, kontrol ve düzeltici eylem vb. tedarik zinciri planlama süreçlerinin analitik ve merkezi kontrol sistemi olarak kullanılan SAP Tedarik Zinciri Kontrol merkezi kontrol panelini, süreç yönetimini ve uyarıları bulunmaktadır.

Anahtar Performans Göstergesi (KPI)

SAP IBP’nin SAP Tedarik Zinciri Kontrol Merkezi çözümü, tedarik zinciri ağında uçtan uca görünürlük, gerçek zamanlı izleme, analitik, istisna yönetimi ve görev kontrol yetenekleri sağlar. Bu, SAP IBP’nin bir bileşeni olarak standart SAP Tedarik Zinciri Kontrol Merkezi çözümünün parçası olan analitik, gösterge tabloları, görevler, uyarılar ve işbirliği araçları aracılığıyla sağlanır. Bu, kullanımı kolay yapılandırma ve uygulamalar ile elde edilir.

Sipariş Karşılama ve Hizmet Seviyesi-KPI

Sipariş karşılama ve hizmet seviyesi alanlarındaki KPI’lar şunlardır:

OTIF (on time in full): Kelime anlamı itibariyle tam zamanında eksiksiz üretim ve/ veya teslimat yüzdesini gösteren bir anahtar performans göstergesidir. OTIF, o dönemdeki toplam siparişlere oranla, zamanında teslim edilen siparişlerin yüzdesidir. OTIF ölçümü, 0 veya 1 değerleriyle siparişin yerine getirilmesinin bir ikili sonucuna dayanmaktadır. Bu nedenle, teslimatın sipariş miktarından az yapılması halinde, örneğin 100’lük bir sipariş miktarı için 9’lik teslimat veya geç bir teslimat için siparişin karşılanması 0 olarak kabul edilir. Eğer bir sipariş kısmi olarak teslim edilir ve diğer üç sipariş de tam miktar ile zamanında teslim edilir ise OTIF% 75 olacaktır.

Sipariş Karşılama Performansı (Fill rate): Belli bir dönem için sipârişlerin ne oranda karşılandığını gösteren performans göstergesidir. Karşılanma oranı, verilen siparişlerin toplam miktarının bir zaman aralığında teslim edilen miktarın yüzdesidir. Belirli bir dönem için, her biri 100 adetlik 5 siparişe karşılık (500’lük bir toplam miktar), toplam tedarik 480 ise karşılanma oranı (480 ÷ 500) × 100 =% 96’dır.

Backorder: Zamanında karşılanamayan siparişler, teslimatın hala beklemede olduğu açık satış siparişlerini temsil eder.

Talep Tahmini-KPI

Talep tahmini alanındaki KPI’lar şunlardır:

Tahmin doğruluğu (Forecast accuracy): Bu KPI, tahminlerin doğruluğunu gerçeklerle karşılaştırılarak ölçer. Gerçekler ile tahmin ve gerçekler arasındaki mutlak fark oranı, tahminlerde bir hata olarak hesaplanır:

(1 – {|At – Ft| ÷ At}) × 100

Ft = Dönem t için tahmin değeri

At = T periyodu için gerçek satışlar

Tahmin eğilimi (Forecast bias): Bu, tahminin bir tarafa eğilimine dair bilgi sağlar (sırasıyla aşırı tahmin veya düşük tahminle temsil edilen pozitif veya negatif değerlerdir). Son altı aydaki fiili satış miktarı ile tahminler arasındaki toplam fark ile toplam fiili satış miktarı oranı olarak hesaplanır:

(Σ (At – Ft) ÷ ΣAt) × 100 t = 1 ila 6 (önceki aylar)

A = Fiili satış miktarı

F = Tahmin miktarı

Tahmin uygunluğu (Forecast fidelity): Tahmin doğruluğu, kısa vadede talep tahmininde yapılan değişiklikleri kontrol eder. SAP IBP’nin gecikme işlevi, tahminlerin değerlerini, son tahmin değerleriyle karşılaştırmak için farklı dönemlerde kaydetmek için kullanılır. Aşağıdaki formülde, “t” için bir zaman dilimi tahmini, Ft ile temsil edilir ve n, veriler için zaman gecikmesini temsil eder:

Tahmin doğruluğu yüzdesi (gecikme 1) = ((Ft (n) – Ft (n-1)) ÷ Ft (n)) × 100

Tahmin doğruluğu yüzdesi (gecikme 2) = ((Ft (n) – Ft (n-2)) ÷ Ft (n)) × 100

Tahmin doğruluğu yüzdesi (gecikme 3) = ((Ft ( n) – Ft (n-3)) ÷ Ft (n)) × 100

Tedarik, Yanıt ve Tedarik-KPI

Tedarik, yanıt ve tedarik alanındaki KPI’lar şunlardır:

Karşılanma gün sayısı (Days of coverage): toplam talebe karşı tedariğin gün sayısını gösterir. Eldeki tedarik miktarı ile ne kadar gün karşılanabileceğini gösterir.

Kaynak kapasite kullanımı: Kaynak kapasite kullanım yüzdesi, planlanan ve onaylanan üretim siparişi tarafından tüketilen süreyi toplam kaynak kullanılabilirliği üzerinde temsil eder.

Üretim başarı yüzdesi: Üretim çıktı yüzdesi, tek bir kaynak, bir tesis için bir kaynak grubu veya tüm şirket için hesaplanabilir. Gerçek üretim miktarının üretim kapasitesi miktarı ile oranıdır.

Tedarik miktar açığı (Supply shortage): Tedarik miktar açığı, ürünün toplam talebine göre mevcut ve gelecek dönemlerdeki malzeme eksikliğini temsil etmektedir. Tedarik miktar açığı kıtlığı genellikle operasyonel kararlar için 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 12 aylık dönemler için dikkate alınır. Uzun vadeli dönemlerdeki eksiklikler stratejik kararlar için kullanılabilir.

Program kesintisi: Bu, başlangıç tarihinde son dakikaya (örneğin, planlanan başlangıç tarihinden itibaren son üç gün içinde) değişen üretim / süreç siparişlerinin sayısını, bir aydaki toplam üretim / işlem siparişi sayısına karşı ölçer.

Pahalı nakliye yüzdesi: Yapılan toplam teslimat sayısına kıyasla, istisnai bir nakliye yolu (örneğin hava yolu) tarafından yapılan teslimat sayısını gösterir.

Tedarik performansı: Toplam satın alma siparişi kalemleri sayısına karşılık, OTIF’i teslim satınalma siparişi kalemlerinin sayısının yüzdesini verir.

Stok Yönetimi-KPI

Stok alanındaki KPI’lar şunlardır:

Stok dönüş hızı (Inventory turn): Bu, bir şirketin stoğunun bir yılda kaç kez satıldığını ve değiştirildiğini gösterir. Son 12 ayda satılan malların toplam maliyetinin mevcut stok değerine bölünmesiyle hesaplanabilir. Bazı şirketler, hesaplama için satılan malın maliyeti yerine, son 12 ayın toplam satış gelirini kullanırlar.

Hareketsiz stok (Non-moving inventory): Stoklu ürünlerin belirli bir süreden daha fazla (ör. 6 aylık) ve ayrıca stoklu ürünler için gelecekte belirli bir süre için talep tahmini olmayan (ör. Önümüzdeki 6 ay) stok miktarının değeridir.

Risk altındaki stok: Risk altındaki stok, örneğin gelecek 15 veya 30 gün içinde, yakın gelecekte raf ömrünün sona ermesi ile ilişkili stoğu temsil eder.

Stok değeri: Ürün bazlı, lokasyon ve organizasyonel stoğun parasal değeridir. Bu hammadde, yarı mamul ve mamul stok miktarı için ayrı ayrı üretilebilir.

Analiz Uygulamaları

Uçtan uca görünürlük ve işbirliği için SAP Tedarik Zinciri Kontrol Merkezinin kullanılması, sistem entegrasyonu ve yapılandırması gerektirir. Tedarik zinciri personelinin rolleri ve sorumluluklarına dayanan kullanım, özelleştirilmiş analitik, gösterge tabloları ve uyarılar ve temel performans göstergeleri (KPI) ile desteklenir. SAP Tedarik zinciri kontrol merkezi uygulamalarının çoğuna, bireysel olarak özelleştirilebilir uygulamalar aracılığıyla erişilebilir. Bu uygulamalar Genel Planlayıcı ve Uyarı başlıkları altında gruplandırılmıştır.

SAP IBP grafiklerindeki detaylandırma fonksiyonu, açılır menü seçenekleriyle ayrıntılara girebilmenizi sağlar. İşletme analitiği gereksinimine bağlı olarak bir veya daha fazla gösterge seçilebilir SAP Tedarik zinciri kontrol merkezi tarafından bar, çizgi, pasta, ağ, ısı haritası ve benzeri farklı grafik türleri desteklenir. Veri öğelerinin niteliğine ve analitik iş gereksinimlerine bağlı olarak belirli bir grafik türü seçilebilir. SAP Tedarik zinciri kontrol merkezi tarafından desteklenen grafiklerin ayrıntılı listesi:

Süreç Modelleme

Süreç modelleme, Yönetici altında Süreç Şablonlarını Yönet Fiori uygulaması ile erişilir ve yapılandırılır. SAP Tedarik zinciri kontrol merkezinde kullanılmaya ek olarak, SAP IBP’deki diğer planlama uygulamaları ile yönetim ve işbirliği için süreç modellemesi kullanılır. Mevcut süreç şablonları, sahip adları ile birlikte, süreç modellemenin ilk sayfasında özet formda görüntülenir. İşlemi başlatmak için Süreç Oluştur seçeneğini seçerek mevcut bir işlem şablonunun bir örneği oluşturulabilir. İlgili faaliyetler, süreçte yapılandırılan bilgilere göre başlatılacaktır.

Gösterge Tablosu

Gösterge tablosu işlevselliği Genel Planlayıcı’nın altındaki Gösterge Tablosu Fiori uygulaması aracılığıyla erişilebilir. Bir kullanıcıya atanmış bir varsayılan gösterge göstergesi varsa, varsayılan gösterge tablosuyla ilişkilendirilen analizler, kullanıcı uygulamaya erişir erişmez incelemek için kullanılabilir. Bu analitikler her zaman sistemdeki mevcut verilerle güncellenir. Görüntüleme, analitiğin eklenmesi veya kaldırılmasıyla veya belirli bir öğenin yüksekliğini ve genişliğini değiştirerek daha da kontrol edilebilir. Bir kullanıcı birden fazla gösterge tablosuna erişebilir ve birden fazla kullanıcıya bir gösterge tablosu atanabilir.

Görevler

Çalışmaları işbirlikçi ve izlenebilir bir ortamda yönetmek için görevler SAP IBP’de kullanılır. Bunlar, son kullanıcılardan çalışma nesnelerinin oluşturulması, atanması ve kontrolü için temel adımları gerektiren standart özelliklerdir. SAP Tedarik zinciri kontrol merkezinde nesneler farklı gruplara atanabilir ve SAP IBP’nin kategori ve kullanıcı grubu uygulamaları aracılığıyla kapalı bir grup insanla ilgili olarak yapılabilir. Kategorileri Yönet ve Kullanıcı Grupları Fiori uygulamaları, Yönetici grubu altında sağlanır.

İşbirliği

İşbirliği uygulaması, SAP IBP’de Genel Planlayıcı altında kullanılabilir ve planlama işlemlerinin çoğu için uygundur. Bu nedenle, SAP Tedarik zinciri kontrol merkezine ek olarak, diğer SAP IBP planlama uygulamaları da işbirliği uygulamasını ve ilişkili işlevleri kullanır. Bir kurumsal sosyal medya uygulaması olan SAP Jam’e İşbirliği uygulaması aracılığıyla erişilebilir. Kullanıcının ana sayfası ve bir kullanıcının ilişkilendirildiği gruplar için farklı sayfalar ve bilgileri sağlar. Aynı sayfada, açık düğmeler ve herhangi bir bildirime ilişkin bilgiler uygulama düğmelerinden erişilebilir. Grubun görev güncelleme ve ataması gibi etkinlikleri bilgi akışı olarak görünür. Kullanıcıların daha sonra beğenilebilecek, yorum yapabilecek veya diğer kullanıcılar tarafından paylaşılabilecek bir güncellemeyi paylaşması mümkündür. Bu nedenle, bilgi akışı organizasyonun diğer ilgili personeline eklenir.

SAP Jam ile diğer birçok işle ilgili eylem gerçekleştirilebilir. Ekranın sol tarafında, ortak eylem öğelerinin bir listesini görebilirsiniz. Yapabileceğiniz bazı işlemler şunlardır:

·        Bir tartışma veya görev başlatın

·        Bir soru sorun

·        Kullanıcı oylarına göre karar vermek için bir havuz oluşturun

·        Kapalı bir grup ile bilgi paylaşmak için bir dosya yükleyin

·        Bir görev ekleyin ve atayın eyleme geçmek için bir kişiye

·        Gruba katılmak için yeni bir takım üyesini davet et

Özel Uyarılar

SAP Tedarik zinciri kontrol merkezi kontrol panelleri, kullanıcıyı içgörünün harekete geçmesine rehberlik edebilecek etkileşimli görüntüler içermektedir. Bu, potansiyel bir tedarik zinciri kesintisini gösteren uyarıların kullanımıyla yapılabilir. Gösterge tablolarına benzer şekilde, son kullanıcı, uyarının durumunun nasıl tetiklendiğinin yanı sıra bir uyarı durumunun tetiklenmesini sağlayan iş kurallarını ve mantığı tanımlar. Bu uyarı koşulları, sistemdeki herhangi bir nesneye ve herhangi bir zaman ufkuna dayanabilir. Ayrıca, uyarıların önceliğe dayalı olarak görüntülenebilmesi için bir filtreleme özelliği de vardır. Herhangi bir gösterge için hem operasyonel hem de finansal ölçümleri temsil etme yeteneğine sahiptir. SAP IBP’deki özel uyarılar, uyarıları tanımlamak ve abone olmak, özel uyarılara genel bir bakış ve istisna senaryolarını izlemek için üç özel uygulamaya sahiptir. Bu uygulamalar SAP IBP’de Uyarılar altında bulunabilir.

Özel Uyarıları Tanımla

Özel uyarı oluşturma, kural tanımı ve kullanıcılara atama işlemi, Özel Uyarıları Tanımla ve Abone Ol Fiori uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilir. Özel bir uyarı tanımlamak için + butonu kullanılır. Ardından özel uyarı tanımlamasını bilgileri girilir.

Özel Uyarılara Genel Bakış

Özel Uyarıya Genel Bakış Fiori uygulaması, uyarıların sayısı ve bu uyarıların mevcut durumu da dahil olmak üzere, bir kullanıcının abone olduğu tüm uyarıların özetini veya genel görünümünü gösterir. Uyarılar öncelik sınıflandırması (yüksek, orta ve düşük öncelikli) ile temsil edilir. Bu, planlayıcıya hangi öğelerin gerektiğini belirlemede yardımcı olan bir planlayıcı için hazır bir referans analiz sayfasıdır. Özel Uyarılar Genel Bakış ekranı, ayrıntılı izleme ekranı ile entegre edilmiştir, bu nedenle bir grafik alanı veya tablo satırı seçmek, istisnai durumlar (uyarılar) için izleme ve alma için ayrıntıları açar. Özel uyarılara genel bakış ekranında önem derecesine göre gruplandırılan uyarılar grafik olarak listelenir.

Leave a Comment