SAP Activate Methodology for SAP S/4HANA Cloud

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP S/4HANA Cloud sistemi, finans, tedarik, satın alma, üretim, satış ve tedarik zinciri gibi bir işletmenin ihtiyaç duyduğu temel iş süreçlerine yönelik yeni nesil bir ERP çözümüdür. SAP S/4HANA Cloud işletmelerin iş süreçleri için çekirdek sistem görevini görür. Farklı SAP çözümleriyle kolayca ve hızlıca entegre olabilmektedir.

SAP S/4HANA Cloud’un Başlıca Avantajları

 • Bellek içi, kolon yapılı veri tabanı ile %50 azalan veri ayak izi
 • 100 kat daha hızlı raporlama ile esnek ve çevik karar verme
 • Bütünleşik yapay zeka teknolojisi ile İyileştirilmiş içgörüler ve performans
 • Gerçek zamanlı gelişmiş analitikler ile daha iyi tahmin ve daha hızlı kararlar
 • Rekabet üstünlüğü ve daha iyi iş akışları ile endüstriye özel iş süreçleri
 • Esnek kurulum seçenekleri ile daha düşük iş gücü maliyeti, daha hızlı uygulamaya alma

SAP HANA Veri Tabanında Çalışır

SAP S/4HANA ERP sistemi, SAP HANA bellek içi veri tabanına uygun olarak geliştirildi. Bu yeni nesil veri tabanı sadeleştirilmiş veri modeline ve inanılmaz bir hıza olanak tanımaktadır.

SAP Fiori ile Benzersiz Bir Kullanıcı Deneyimi Sunar

Modern web kullanıcı arayüzü ile SAP Fiori tüm cihaz türlerinde, ERP sisteminde tutarlı bir görünüm sunmaktadır.  Rol tabanlı bir kullanıcı deneyimi ile çalışan verimliliği ve memnuniyetini artırır.

SAP Activate

SAP Activate, SAP S/4 HANA ile birlikte değişen iş yapış şeklini tüm sektör ve çözümlerde uygulanabilir hale getiren, proje yaşam döngüsü süresince dijital dönüşümü destekleyen inovatif yaklaşımlar sunan yeni nesil proje yönetim metodolojisidir. Şimdiye kadar tamamlanmış tüm SAP projelerinde elde edilen tecrübeler baz alınarak S/4 HANA için optimize edilen metodoloji, tutarlı ve başarılı iş sonuçlarını destekleyen uygulama içeriği ve hazır konfigürasyonlar sunar.

Temeli en iyi iş uygulamalarına (SAP Best Practices) dayanan SAP Activate, müşterilerin sadece S/4 HANA ve yerleşik sistemler için değil aynı zamanda bulut çözüm ve platformlarda SAP sistemlerini çevik ve akıllı bir şekilde kurgulamalarına olanak tanır. SAP Activate, ilk kurulum aşamasında çok daha çevik olmanıza, oluşabilecek riskleri minimize etmenize ve toplam uygulama maliyetini azaltmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda proje yöneticileri ve danışmanları sürekli olarak besleyen doküman ve stratejiler, verimli sonuçlara odaklanmanızı sağlar.

1. Keşif

Keşif aşamasının amacı, SAP S/4HANA Cloud’un işlevselliğini ve çözümün işletmeye nasıl fayda sağlayabileceğini anlamaktır.

Keşif aşaması aktiviteleri:

 • Bir deneme sistemi kullanarak öğrenme
 • SAP SAP Digital Discovery Assessment aracı aracılığıyla çözüm kapsamı belirleme
 • Üst düzey proje zaman çizelgeleri
 • Abonelik başlangıç tarihi

2. Hazırlık

Bu aşamanın amacı, proje için planlamayı ve hazırlığı sağlamaktır. Bu aşamada proje başlatılır, planlar tamamlanır, proje ekibi atanır ve projeye en iyi şekilde başlanması için çalışmalara başlanır.

Hazırlık aşaması aktiviteleri:

 • Proje hedeflerini, kapsamı ve proje planını tanımlayın
 • İş değeri hedeflerini tanımlayın
 • Güvenli yönetici sponsorluğu
 • Proje standartlarını, organizasyonunu ve yönetimini oluşturun
 • Uygulama/yükseltme stratejisi için onay tanımlayın
 • Proje ekibi için rolleri ve sorumlulukları tanımlayın
 • Proje hedeflerini doğrulama
 • Proje yönetimi, izleme ve raporlama mekanizmaları oluşturun
 • Etkinleştirme stratejisi geliştirin
 • Bulut başlangıç sistemine erişim
 • Projeyi başlatmak

3. Tasarım

Bu aşamanın amacı, proje kapsamına dahil edilen çözüm işlevselliğini doğrulamak ve iş gereksinimlerinin karşılanabileceğini doğrulamak için standarda uygun bir analiz gerçekleştirmektir. Tanımlanan delta yapılandırma değerleri, sonraki aşamada kullanılmak üzere biriktirme listesine eklenir.

Bu aşamada, SAP S/4 HANA Cloud sisteminin özelliklerini ihtiyaçlarınıza göre keşfedeceksiniz ve onları karşılaştıracaksınız. Tasarım fazının amacı, proje kapsamına dahil edilen çözümlerin işlevselliğini ve iş gereksinimlerinin karşılanabildiğini doğrulamak için detaylı analiz çalışması gerçekleştirmektir. Bu fazda, SAP Activate metodolojisiyle her bir iş süreci için belirlenen en iyi iş uygulamalarının kurumunuz için ne derece uygulanabilir olduğuna karar verilecek ve yapılan analizleri sonrasında hem iş yapış şekli hem de endüstri spesifik ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacak hazır çözümler ve geliştirme yapılması gereken noktalar belirlenir. Tasarım safhasında genel olarak standartlara uygunluk durumları incelenecek ve bir gap analizi yapılacaktır. Hedef sistem yapılandırmasını mümkün olan en iyi çözümleri içeren SAP Best Practice’ler ile uygulamayı tercih edilmelidir.

Tasarım aşaması aktiviteleri:

 • Proje yönetimi yürütme, izleme ve kontrol
 • Müşteri proje ekibi etkinleştirme
 • Standartlara uygun analiz (Fit-to-standard)
 • Uyarlamaların tanımlanması
 • Entegrasyon önkoşulları onayı
 • Veri yükleme hazırlığı
 • Faz kapatma

4. Gerçekleştirme

Bu aşamanın amacı, önceki aşamada tanımlanan ve backlog listesinde yakalanan süreç ihtiyaçlara dayanan entegre bir iş ve sistem ortamını aşamalı olarak oluşturmak ve test etmektir. Bu aşamada, proje ekibi müşteri verilerini sisteme yükler, faaliyetlerini planlar ve çözümün operasyonel olarak çalıştırılması için geçiş planları ve planları hazırlar.

Bu safha, SAP S/4 HANA Cloud sistemini bir önceki aşamada öncelik verdiğiniz ihtiyaçlara göre yapılandırma, uyarlamaların kısa devirlerde uygulanarak düzenli doğrulamalar yapmak, kullanıcı ve ilgili departmanlarından geri bildirim almak aşamalarını içerir. Bu aşamada yapılandırılmış sistem testleri gerçekleştirilir. Gerçekleştirme fazının amacı, aşamalı olarak tasarım fazında tanımlanan ve belirlenen iş süreçleri ve gereksinimlerini temel alan entegre bir sistem oluşturmaktır.

Gerçekleştirme aşaması aktiviteleri:

 • Çözüm ortamını oluşturun
 • Çözümü, yineleme (sprint) yapısını kullanarak kalite ortamında uygulayın
 • Çözümün genel uçtan uca testini gerçekleştirin
 • Production sistemini ayarla
 • Veri taşıma ve veri arşivleme için hazırlanın
 • Proje ekibini ve anahtar kullanıcı eğitimini yürütmek
 • Çözümün test edilmesi
 • Son kullanıcı eğitimini ve belgelerini sonlandırın
 • Süreç teslimini takip edin ve raporlayın

5. Canlı Geçiş

Bu aşamanın amacı, production sistemini kurmak, geçiş yapmak, müşteri organizasyonunun hazır olduğunu teyit etmek ve iş operasyonlarını yeni sisteme geçirmektir

Yeni SAP S/4 HANA Cloud sistemi canlı olarak kullanmak üzere sistemin hazırlanması için bazı nihai hazırlıklar, kullanıcılar ve operasyonel veriler tanımlanır. Bu fazın amacı, gerçekleştirme fazı sonrasında SAP sistemini kurgusunu tamamlamak, müşteri tarafında canlı geçiş için organizasyonel hazırlığı sağlamak ve aşamalı olarak tüm süreçleri yeni sistem üzerine geçirerek testleri tamamlamaktır. Ardından, yeni sistemde canlı kullanıma başlanır.

Canlı geçiş aşaması aktiviteleri:

 • Production sistemin canlıya (go-live) geçirilmesi için çözüm ve iş süreçlerini sonlandırın
 • Veri geçişi de dahil olmak üzere geçiş etkinlikleriyle devam edin
 • Organizasyonel değişim yönetimi  planları dahil olmak üzere geçiş ve geçiş planlarını yürütün
 • Planlanan tüm son kullanıcı eğitimlerini tamamlayın
 • Süreç teslimini takip edin ve raporlayın
 • Kullanım sonrası canlı destek planı geliştirin

6. Yürütme

Bu aşamanın amacı, çözümün çalışabilirliğini sağlamak ve otomatikleştirmektir. BT sistemlerini  çalışır durumda tutma, sistemin kullanılabilirliğini ve kurumun iş operasyonlarının yürütülmesini sağlamak için için gerekli desteği sağlamaktır.

Yürütme aşaması aktiviteleri:

 • Devam eden sistem işlemlerini sağlama
 • Sürekli değişiklik yönetimi (change management)
 • Devamlı öğrenme
 • Devamlı gelişme
 • Yeni sürümlere hazırlık döngüleri

Leave a Comment