SAP S/4HANA 1709 Advanced Variant Configuration

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP S/4HANA 1709 sürümüyle, klasik varyant konfigürasyonunu ve gelişmiş varyant konfigürasyonunu kullanmak mümkündür. SAP S/4HANA’daki klasik varyant konfigürasyonu, eskisi gibi çalışmaktadır (bazı ufak değişiklikler hariç). Gelişmiş varyant konfigürasyonu, ana veriler ve konfigürasyon verileri için klasik varyant konfigürasyonundaki aynı tablo yapılarını kullanmaktadır.

SAP S/4HANA Gelişmiş varyant konfigürasyonu ile aşağıdakiler sunulmaktadır:

• Yeni entegre gelişmiş varyant konfigüratorü, tek seviyeli varyant yapılandırma modellerini destekler

• Daha kesin değer kısıtlamaları, filtreleme, geri alma ve ileri alma işlevleri aracılığıyla geliştirilmiş kullanıcı yönlendirmesi sağlayan, satış siparişine ve malzeme ana verisine entegre edilen SAP Fiori konfigürasyon kullanıcı deneyimi (UX)

• SAP HANA özelliklerinden yararlanan konfigürasyon motoru

• SAP Fiori UX kullanarak ürün ağaçları için yeni simülasyon ortamı

• Sözdizimi geliştirme: negatif değişken tablolar

• Kullanıcıların seçilen varyant konfigrasyonu karakteristiklerine göre CDS görünümleri oluşturmasına olanak veren esnek raporlama

Entegre varyant konfigüratörü, tek seviyeli varyant konfigürasyon modellerini destekler. “Make to stock” senaryoları için varyant malzemeleri kullanarak ve “Make to order” senaryolar için konfigüre malzemeleri kullanarak süreçleri çalıştırılabilir. Fiori uygulamalarında kullanılan konfigürasyon modelleme araçları, varyant konfigürasyon modellerinizi test etmeniz için ek simülasyon ortamları sağlar.

Sales Order – Advanced Configurator

Konfigürasyon verileri, satış siparişi seviyesinde girilir ve tüm süreç adımlarında bu konfigürasyon değerlerinden yararlanılır. Satış siparişi işlemlerine Fiori Launchpad üzerinden erişebilirsiniz. Kullanıcınızın “Internal Sales Representative” rolüne (SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP) atanması gerekmektedir.

Kullanıcılar artık yeni varyant konfigürasyonu ekranında satış siparişinin kalem öğesini konfigüre edebilir. Gelişmiş varyant konfigürayonunu kullanarak bir satış siparişi kaleminin konfigürasyonunu yapabilmek için, konfigüre edilebilir ürüne ait konfigürasyon profilinde gelişmiş varyant konfigürasyonu seçilmelidir.

Yeni Fiori tabanlı “gelişmiş varyant konfigürasyonunu“ kullanabilmek “Konfigürasyon Profili” nde (işlem kodu: CU41) işleme modu seçilmelidir. Konfigürasyon profilinde planlı sipariş/üretim siparişi ve ürün ağacı açılımı olmayan süreçlerde desteklenir.

Karakteristik değerleri girdikçe, karakteristikler, karakteristik değerleri ve konfigürasyon profiline tayin edilmiş olan nesne bağlantıları harekete geçer. Varsayılan karakteristik değerleri, ilgili karakteristiğin yanındaki onay işaretine basılarak kabul edilebilir. Yan panel, seçilen karakteristiğin özelliklerini gösterir. Yan panelde, seçilen bir karakteristiğin ana özellikleri, seçilebilir ve seçilemez değerleri ve atanan nesne bağlantıları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Variant Configuration Modeling Environment

Klasik veya gelişmiş varyant konfigürason modunu işaretlemek önemlidir. Yeni gelişmiş varyant konfigürasyon seçeneği konfigürasyon profili düzeyinde ayarlayarak etkinleştirilir. Varsayılan olarak, sistemdeki tüm varyant konfigürasyon modelleri “Klasik” seçilidir.

PMEVC’ye dayalı SAP GUI ekranı, SAP Fiori uyumlu olarak klasik varyant konfigürasyonu ve gelişmiş varyant konfigürasyonu için kullanılabilir.

 Simulate Configuration Models

Varyant konfigürasyon ürün modelleyicisi için yeni bir simülasyon kokpiti mevcuttur. Burada, tüm konfigüre edilebilir ürünleri ve konfigüre edilmiş nesneleri görebilir, aynı listedeki kapsamlı simülasyonlar seçeneklerini kullanabilirsiniz. Varyant konfigürasyon modelleri için yeni gelişmiş simülasyon ortamı, konfigüre edilebilir ürünleri ve konfigüre edilmiş nesneleri aramak ve bunlarla bir konfigürasyon simülasyonu başlatmak için artık bir SAP Fiori tabanlı “Simulate Configuration Models” uygulamasına sahiptir. Ayrıca, önceden oluşturulmuş ve kaydedilmiş bir simülasyonu arayabilir ve açabilirsiniz. Karakteristiklere değer atayarak nesne bağlantılarınızın çalışıp çalışmadığını kontrol ederek konfigürasyon modelinizi test etmek ve analiz etmek için simülasyonu kullanabilirsiniz.

Fiori Uygulaması

Simulate Configuration Models başlangıç ekranı:

Simulate Configuration Models detay ekranı:

SAP Fiori tabanlı simülasyon ortamı son derece verimli ve işlem odaklı ekran düzenlemesi sayesinde farklı ekran boyutlarına iyi bir şekilde uyum sağlayan yan paneller ürün ağacının sonucunu ve teknik detayları gösterir. Detay ekran gizlenebilir ve gösterilmeyebilir. Geri al/ileri al, kapsamlı filtreleme, izleme işlevleri ile modeli analiz etmek için ayrıntılı özellikler sunar.

Sağ kontrol panelinde bulunan İzleme fonksiyonu, konfigüre ürün modelini analiz etmek için gelişmiş motor tarafından yürütülen tüm adımları gösterir.

Kolay gezinmeyi desteklemek için yan ekranlar, karakteristikler, karakteristik değerleri, konfigürasyon profili, prosedürler, kısıtlar, seçim koşulları gibi nesneleri görüntüler.

Simülasyon parametreleri çok sık değiştirilebildiğinden farklı özelliklerdeki yan ekranlara sahip kapsamlı konfigürasyon ekranı kullanıcıya anında bilgi vermektedir. Yapı panel, konfigürasyon sonuçlarını kontrol etme, ürün ağacı yapılarını görüntüleme ve ürün ağacı patlatmayı tetikleme yeteneği sağlar. Sol yan ekranda patlatılan ürün ağacını veya Süper ürün ağacını görebilirsiniz.

Road Map

Gelişmiş varyant konfigürasyonu için yayınlanan yol haritasına göre:

• İlgili tüm iş nesnelerinde (örneğin, satış siparişi, parti, ürün ana verisi) konfigürasyon ve sınıflandırma için gerçek zamanlı analizlerden yararlanarak ürün portföyü hakkında daha hızlı ve daha bilinçli kararlar alınması sağlanacak.

• SAP Fiori kullanıcı deneyimi ve SAP HANA yeteneklerine dayanan yüksek performanslı bir konfigüratör ile yapılandırma verimliliğini arttırılacak.

• Varyant konfigürasyon modelleri için kapsamlı gelişmiş konfigürasyon simülasyon kabiliyetleriyle akıcı hale getirilecektir.

Kullanıcı Rolü

Gelişmiş varyant konfigürasyon kokpitine erişmek için SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIST ve SAP_BR_BOM_ENGINEER rollerine sahip olmalıdır.

Advanced Variant Configuration Engine

Yeni gelişmiş varyant konfigürasyon motoru, son teknoloji kısıt çözme algoritmalarına dayanmaktadır. En büyük avantajı ise, SAP HANA özelliklerinden yararlanarak daha iyi performans ve daha ileri yöntemler sunmasıdır.

Yeni gelişmiş varyant konfigürasyon motoru için tercih edilen modelleme yaklaşımı, prosedür bazlı nesne bağımlılıkları yerine temel olarak bildirimsel nesne bağlantıları kullanmaktır.

Bu genellikle, On-premise 1709 ve Cloud 1802 versiyonları için geçerli olup gelecekte yeni sözdizimi (syntax) öğeleri kullanılabilir hale geldiğinde genişletilecektir.

Yeni AVC motoru, SAP HANA Application Function Library (AFL) kullanılarak uygulanmakta ve paralel yürütmeyi desteklemektedir. Böylece, bu yeni motor, çalışma zamanı ve bellek kullanımıyla ilgili en iyi performansı sunmaktadır.

Konfigürasyon Yapılandırması

Gelişmiş varyant konfigürasyonu için ana verilerin ayarlanmasına yönelik iş sürecine, varyant konfigürasyon modellemesi denir; burada 300 sınıf türü, karakteristikler, konfigürasyon profilleri, nesne bağlantıları ve varyant tabloları gibi nesneler konfigüre bir malzemeye atanır.

1. Karakteristikler oluşturulur.

2. Varyant konfigürasyon sınıfları (sınıf türü:300) oluşturulur ve karakteristikler tayin edilir.

3. Bir konfigüre malzemeye varyant sınıfı atanır ve bir konfigürasyon profili oluşturulur.

4. Konfigürasyon profilinde klasik VC veya gelişmiş varyant konfigürasyonu modu seçilir.

5. Gerekirse bir varyant tablosu oluşturulur ve varyant tablo içeriğini doldurulur.

6. Gerekirse bir kısıt ağı oluşturulur.

7. Nesne bağlantıları oluşturulur.

8. Süper ürün ağacı oluşturulur. Ürün ağacında stok kalemi veya sınıf kalemi eklenir. Nesne bağlantılarının tayini gerçekleştirilir.

9. En son adım olarak konfigürasyon simülasyonu gerçekleştirilir.

Tüm nesne bağlantılarının (Kısıt ağı, Kısıt, Önkoşul, Seçim Koşulu, Prosedür) da (örneğin işlem kodu: CU01) artık gelişmiş varyant konfigürasyonu kullanıma sahip olduğunu unutmayın.

Leave a Comment