SAP S/4HANA 1709

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Günümüzün dijital dünyasında iş ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketlerin gelişimlerini ilerletmek için uzun yıllara dayanan deneyimlerle inşa edilen yeni nesil ERP sistemi olan SAP S/4HANA ile finansal yönetimden tedarik zincirine kadar işletmelerin dijital dönüşümden yararlanmaları sağlanır. SAP S/4HANA 1610’un başarısının ardından, 15 Eylül 2017’de SAP S/4HANA 1709’u sürümünü yayınladı.

Mimari Evrim

SAP S/4HANA 1709 sürümü, SAP’nin ikinci nesil bellek içi veritabanı platformunda yani SAP HANA 2 üzerinde çalışır. Bu, müşterilerin veritabanı sistemindeki en son yeniliklerden yararlanmasını sağlar.

Dünya çapında 1.300’den fazla SAP müşterisi zaten SAP S/4HANA kullanmaktadır. SAP S/4HANA’nın sektörel olarak projelerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Akıllı Dijital İş

Dijital dönüşüm son on yılda kurumsal iş uygulamalarının tanımını ve sınırlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu yeni dönüşüm sürecinde; yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, mevcut ürün ve hizmetlerin versiyon yönetimi, müşteri ve iş ortağı bağlantılarının yönetimi, çok kanallı hizmet sunumunun yönetimi (web, sosyal medya vb.), yeni işletmelerin birleşmesi veya devralınması, yeni teknolojiler ile iş uygulamalarında veri büyümesi önemli başlıklar olarak verilebilir.

SAP S/4HANA 1709 Genel bakış ve önemli yenilikler

Talep odaklı malzeme ihtiyaç planlaması ile müşteriler artık tedarik zincirlerini daha verimli bir şekilde planlayabilir ve yönetebilir. Decoupled (ayrı iş akış süreleri) süreleri ile stratejik stok seviyelerini sağlamak, tedarik zinciri müşteriden tedarikçiye doğru ilerlerken talepteki çeşitlilik arttıkça “Bull-Whip-Effect” denilen kamçı etkisinden kaçınmasını sağlar. Bu yeni nesil anlayış ile malzeme ihtiyaç planlaması daha efektif hale gelmektedir.

SAP S/4HANA 1709 versiyonuna embedded transportation management eklenerek çözüm ailesi genişletildi. Önceden bu çözüm için müşteriler iki ayrı sistem ve arada entegrasyon kullanmak zorundaydı. Şimdi, tüm nakliye süreçleri tek bir sistemde bir araya geliyor. Bu, müşterilerin basit bir şekilde çalışmasını sağlayan veri fazlalığını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

SAP ayrıca Catch Weight Management’ı da bu yeni versiyona ekledi. Bu özellik sayesinde, mal hareketlerini lojistik miktarlarından bağımsız olarak değerlendirmek için, değişken bir miktar kullanılabilir. Bu nedenle, Catch Weight Management, müşterilere stok yönetimi boyunca iki bağımsız ölçü biriminde malzemeleri yönetme fonksiyonları sunar.

Başka bir yeni özellik ise gelişmiş varyant konfigürasyonudur. Varyant konfigürasyonu karmaşık ürünler üretmek için kullanılır ve üretici her zaman kendi ürünlerinin yeni varyantlarını sunmalıdır. Bu süreçte, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermek önemlidir. SAP S/4HANA 1709’daki yeni işlevsellik sayesinde, iş süreci boyunca (uçtan uca) verimli ve şeffaf bir uygulama desteği sağlanmaktadır.

SAP S/4HANA’nın için yeni araçlar

Bir müşteri SAP S/4HANA’ya geçmek isterse, üç geçiş senaryosu bulunmaktadır:

• Yeni Uygulama: Müşteriler eski bir sistemden yeni bir S/4HANA’ya geçtiğinde,

• Sistem dönüştürme: Müşteriler mevcut SAP sistemlerini SAP S/4HANA’ya değiştirmek istediğinde,

• Yatay dönüşüm: Üst birimleri veya şirket kodu gibi farklı yapılarını SAP S/4HANA sistemine birleştirmek isteyen müşteriler için tercih edilir.

Ardından, müşteriler yalnızca SAP S/4HANA ile birlikte gelen “SAP S/4HANA Migration Cockpit” ten yararlanabilir. Bu kokpit, SAP S/4HANA’yı yeni uygulayan müşteriler için geçiş sürecini destekler. SAP S/4HANA on-premise’in yanı sıra SAP S/4HANA Cloud için kullanılabilir.

Mevcut ve yeni genişletilmiş SCM çözümlerinin S/4HANA ile entegrasyonu:

Şimdiye kadar, SAP müşterileri kapasite planlaması için bir APO sistemine ihtiyaç duyuyorlardı. Bu, ERP sistemi üzerindeki verilerin bütününün çoğaltılması anlamına geliyordu. Artık kapasite planlama, kullanılabilirlik kontrolleri ve nakliye yönetimi gibi planlama araçları SAP S/4HANA Enterprise Management (Co-Deployment) olarak birleştirilmektedir. Avantajları ise daha az veri kopyalanması ve planlama öğelerinin doğrudan ERP süreçlerine entegre edilmesidir. Kapasite planlamasının malzeme ihtiyaç planlamasına entegre edilmesi, malzeme ve kapasite ihtiyaçlarının tek bir ekranda birlikte gösterilmesini mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, Integrated Business Planning ile süreçler tam anlamıyla optimize edilecektir. SAP HANA Cloud platformunda yürütülen IBP ile gerçek zamanlı olarak ve bu platformun gelişmiş performansı kullanılarak planlamanın doğruluğu arttırılacaktır.

S/4HANA Demand-Driven MRP

Talep odaklı MRP (DDMRP), tedarik zincirlerini geleneksel MRP prosedürleri yerine müşteri talebine göre verimli bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Tampon seviyelerini stratejik olarak önemli noktalarda tanımlayarak ve bu tamponları düzenli olarak ayarlayarak, güvenilir bir malzeme akışı için temel oluşturulmasına yardımcı olur.

Talep odaklı MRP ile alakalı olarak, ilk aşamada ürünler sınıflandırılır. İlgili malzemeler için tampon seviyeleri hesaplanır. Tampon seviyesleri kullanılarak emniyet stoğunu, yeniden sipariş seviyesini ve maksimum stoğu düzeyi belirlenir. Her bir malzemenin mevcut stok durumu ve tampon seviyeleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tampon seviyelerini dikkate alarak talep odaklı tedarik planlaması yürütülür.

Daha detaylı bilgi için:

DDMRP

SAP S/4HANA 1709 Manufacturing

Üretim Durumu

Üretim mühendisleri, operatörler ve üretim denetim sorumluları için üretim operasyonları desteği (Monitor ve Manage Orders, Manage Workcenter Queue, Capacity Utilization) için daha fazla geliştirilmiş Fiori uygulamalarının yanı sıra, birkaç yeni ana veri Fiori uygulaması gelmektedir. (Work Center, BoM, Routing…)

Kalite Yönetimi

Toplu kullanım kararları verilirken stok transferlerini ve miktar bölünmelerini kullanabilirsiniz. Denetimleri ve eylem gerektiren tüm işlemleri yönetmek için kalite teknisyenlerine genel bir bakış sağlanır. Belgeleri depolamak ve bunları nesnelere atamak için entegre Belge yönetimi işlevini (DMS) kullanılabilir. QM’deki grafik ve istatistiksel parametrelerle etkili sonuçlar almak için yeni Analytik raporlar kullanılır.

Üretim Saha İzleme

Mühendislik’teki etkileri görselleştirmek ve analiz etmek, tüm üretim saha işlemlerini izlemek için, malzeme ürün ağacı (BOM) / iş planı, fabrika düzeni / makine modeli gibi tüm sahayla ilgili öğeler için kapsamlı bir planlama ve uygulama ortamı sağlanmaktadır.

Genişletilmiş Üretim Çizelgeleme

Üretim Planlama ve Detaylı Çizelgeleme (PP/DS)’deki iyileştirmeler olarak; kapasite ayrıntılarını kaynaklara göre analiz etmek ve vardiyaları ve işlemleri yönetmek için yeni nesne sayfası ile kapasite kullanımını izleme ile birlikte ayrıntılı planlama panosunda büyük gelişmeler yapılmıştır.

Yeni Fiori Uygulamaları

Manage Production Orders / Production Order Operations

·        Üretim sürecini siparişte veya operasyon seviyesinde izlemek.

·        İstisnaları / sorunları otomatik olarak algılar; tüketim, gecikmeler, eksik bileşenler, miktar sapmaları, kalite sorunları hakkında bilgi verir.

·        Kök neden analizi ve karar desteği için bilgi sağlar. Sipariş çizelgesi ve geçmişi, işyeri çizelgesi ve geçmişi, tedarik alanında malzeme kullanılabilirliğinin kontrolünü yapar.

·        Anında sipariş üzerinde aksiyon alınmasını sağlar, manuel sipariş ayarlamaları ve en son ana verilere göre sipariş güncellemesi sağlar.

Manage Work Center Queue

·        Verilen bir işyerinde gerçekleştirilecek tüm işlemleri listeler.

·        Operatöre, başlatılacak bir sonraki işlemi seçmesini destekler.

·        Sipariş ve çalışma durumu, öncelik, terminlenen başlangıç / bitiş, fizibilite başlangıcı ve sorunlar (bekleme, eksik bileşenler, gecikmeler vb.) hakkında bilgi verir.

·        Ayrıca, işyerindeki tüm işlemleri izler, mevcut durum, mevcut ilerleme, fiili ve planlı verileri özetler.

SAP S/4HANA’ya Geçiş Uygulamaları

SAP Roadmap Viewer

SAP Roadmap Viewer, SAP Activate metodolojisi ile projeler için yol haritalarını gösterir. Yol haritalarının her birinde, tüm destekleyici içerikleri, eksiksiz olarak uçtan uca uygulama deneyimi için aşamaları, iş akışları, çıktıları ve görevleri şeklinde rehber olarak bulabilirsiniz. Yol haritasının yapısı tüm uygulama senaryolarının (Sistem Dönüştürme, Yeni Uygulama ve Landscape Dönüşümü) tüm faaliyetlerini temsil eder.

https://go.support.sap.com/roadmapviewer/#/group/658F507A-D6F5-4B78-9EE1-0300C5F1E40F/roadmapOverviewPage/S4HANATRANSONPRE

SAP Activate & Best Practice

SAP S/4HANA, müşterilerin bu sistem dönüşümünün yönetiminde basitleştirerek ve yeniden gözden geçirmelerini sağladığından, müşteriler ayrıca süreçler üzerindeki etkilerini ve SAP S/4HANA’ya geçiş sırasında sahip oldukları işlevselliklerin basitleştirilmesinin faydalarını bilmek isterler. Bu yeni proje methodojisi, iyi iş süreçlerinin aktifleştirilmesi ve senaryo adımlarının Best Practice şablonuna göre uygulanması ile başarılı olmaktadır.

Best Practice’ler için:

https://rapid.sap.com/bp/

SAP Fiori Uygulama Kütüphanesi

SAP Fiori uygulamaları referans kütüphanesinde mevcut SAP Fiori uygulamalarının bir listesini bulabilirsiniz. SAP S/4HANA için SAP Fiori uygulamalarını seçerek SAP S/4HANA için kullanılabilen SAP Fiori uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz. SAP Fiori uygulamaları referans kitaplığındaki SAP Fiori Uygulamaları ile müşterilerin iş süreçlerine en uygun SAP Fiori uygulamalarını tanımlayabilirsiniz.

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/

Solution Explorer

Solution Explorer, müşterilerin endüstri ve LoB (Line of Business) tarafından düzenlenen SAP çözüm portföyüne göz atmalarını sağlar. Müşteriler, iş sektörleri ve teknolojiler hakkında daha fazla özel bilgi bulabilir ve SAP S/4HANA yeniliklerini SAP Solution Explorer ile arayabilirler.

https://solutionexplorer.sap.com/solexp/ui/

Simplification Items

Sadeleştirme listesi, dönüşüm projesini planlamak için önemli bir araçtır ve projenin ilk aşamasında kullanılmalıdır.. Herhangi bir SAP S/4HANA yazılımını yüklemeden önce dönüşüm projesini başlatabilirsiniz. Bu noktada, sadeleştirme listesi dönüşüm proje görevlerini planlamak ve gerekli kaynakları atamak için önemli bir bilgi kaynağıdır. Sadeleştirme listesi, Maintenance Planner veya prechecks gibi ilgili uyarlama görevlerini tanımlamanıza yardımcı olacak araçlar ile desteklenir.

https://launchpad.support.sap.com/#/sic/

Daha fazla bilgi için nereye gitmeli ?

İşlevlerin detaylı açıklamaları, ilgilenen herkes için SAP Yardım Portalı’nda mevcuttur.

SAP Help Portal

https://help.sap.com/s4hana

Test sürümleri, kullanım durumları ve uygulama senaryoları hakkında bilgi sap.com/s4hana adresinde bulunabilir.

sap.com/s4hana

http://discover.sap.com/s4hana

SAP Community Network’teki “Cookbook’lar”, yeni SAP S/4HANA sürümleriyle ilgili olarak uzman kişilerin görüşleri mevcuttur.

Specialist Discussions about SAP S/4HANA

https://scn.sap.com/community/s4hana

Müşteriler, SAP Service Marketplace’deki SAP çözümleri hakkında özel bilgiler alabilirler.

service.sap.com

http://service.sap.com/

Çözümler hakkında bilgi edinmek ve bir SAP S/4HANA sertifikası kazanmak için openSAP platformunda MOOC kursları sunulmaktadır.

openSAP

https://open.sap.com/


Leave a Comment