SAP IBP – Fiori Uygulamaları

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP Fiori launchpad, SAP IBP için tüm web tabanlı uygulamaların erişim noktasıdır. Uygulamalar kutular olarak görüntülenir ve başlangıç sayfasında ilgili kutu tıklanarak her uygulamayı başlatabilirsiniz. Fiori ana sayfanızda görüntülenen uygulamalar gruplar halinde düzenlenir, her grubun en üstünde grup başlığı yer alır. Başlangıç sayfasınızda size görünür olan gruplar ve uygulamalar, kullanıcıya atanan iş rollerine bağlı olan iş kataloglarına göre belirlenir. Bir grup içindeki uygulamayı sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyebilirsiniz.

IBP Fiori uygulamaları rol bazında aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

Genel Yanıt Planlayıcı

Lokasyon malzemelerini görüntüle: Tedarik zincirinizde bulunan lokasyon malzemelerini görüntülemek için bu uygulama kullanılır. Her bir lokasyon-malzeme için hangi bilgileri görmek istediğinize karar verebilir ve sonuçları sıralayıp filtreleyebilirsiniz.

Nakliye ilişkilerini görüntüle: Tedarik zincirinizde nakliye ilişkilerini görüntülemek için bu uygulama kullanılır. Bir nakliye ilişkisi, bir malzemenin kaynak yeri, üretildiği veya tedarik edildiği yerler arasındaki yollar hakkında bilgi içerir.

Lokasyonları görüntüle: Tedarik zincirinizdeki lokasyonları (konum) görüntülemek için bu uygulama kullanılır.

Malzemeleri görüntüle: Tedarik zincirinizdeki malzemeleri görüntülemek için bu uygulama kullanılır.

Öngörülen stoku görüntüle: Talebin, tedarikten daha fazla olup görmek için bu uygulama kullanılır. Bu, belirli bir malzemenin öngörülen stok seviyeleri sıfırın altına düşerse veya belirtilen bir emniyet stok seviyesinin altına düşerse sapma oluşabilir.

Versiyonları ve senaryorları yönet: Oluşturduğunuz tüm versiyonların ve senaryoların yanı sıra diğer kişilerin sizinle paylaştığı tüm versiyon ve senaryoları takip etmek için bu uygulama kullanılır. Bir senaryo, işbirliği içinde çalışmak için kaydedilmiş ve hazır hale getirilmiş bir simülasyondur.

Uygulama işleri: IBP uygulamalarında yürütülen tüm işlerin sorunsuz çalışmasını, hataları ve uyarıları analiz etmesini sağlamak için uygulama günlüklerine erişmek ve bunları izlemek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Tedarik Planlayıcı

Tedarikçileri görüntüle: Tedarik zincirinizdeki tedarikçileri görüntülemek için bu uygulama kullanılır.

Üretim veri yapılarını görüntüle: Tedarik zincirinizdeki üretim veri yapılarını (PDS) görüntülemek için bu uygulama kullanılır. Bir PDS, örneğin, nihai ürünü üretmek için gereken kapasiteleri ve bileşenleri içeren dahili üretim için bir tedarik kaynağı olarak kullanılır.

Kaynakları görüntüle: Tedarik zincirinizdeki kaynakları, yani iş merkezlerini ve ilişkili tesislerini (üretim yeri) ve kapasite kategorilerini görüntülemek için bu uygulama kullanılır.

Darboğazları görüntüle: Talebin teyidini önleyen nedeni (örneğin, malzeme, lokasyon veya kaynak) görüntülemek için seçebilirsiniz.

Tedarik kullanımını analiz et: Tedarik kullanımı ile hangi birincil talebi karşılamak için hangi girişlerin kullanıldığını görebilirsiniz. Bu bilgilerle, önemli birincil taleplerin güvenli tedarik kaynağı ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini görebilirsiniz. Kaynak kullanımı bölümünde ise örneğin bir işyerinin düşük öncelikli birincil talebe yönelik parçalar ürettiği için dolu olup olmadığını görebilirsiniz. Böylece bu bilgilerle kaynakların ilk olarak yüksek öncelikli birincil taleplere yönelik parçalar üretmek için kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Hesap Planlayıcı

Teyitleri görüntüle: Satış siparişlerinin onay durumunun listesini almak için bu uygulama kullanılır. Teyitleri görüntüle uygulamasıyla, bir planlama çalışmasından sonra bir satış siparişinin onay durumunu kontrol edebilirsiniz. Belirli bir satış siparişinin onay durumunu kabul edebilir veya değiştirebilirsiniz.

Satış siparişini simüle et: Satış siparişini simüle et uygulamasıyla bir satış siparişi öğesini belirlenen bir onay yüzdesine ulaşıp ulaşamayacağınızı kontrol etmek amacıyla simüle edebilirsiniz. Elde ettiğiniz sonuçlara dayanarak, siparişlerin yerine getirilmesi için bir müşteriden gelen her türlü değişikliğe veya isteklere etkili bir şekilde cevap verebilirsiniz. Uygulama, simülasyon çalışması tamamlandıktan sonra teyitleri görüntüle uygulamasını otomatik olarak açar. Böylece, satış siparişi için olası onayları kontrol edebilirsiniz.

Önceliğe göre talepleri görüntüle: Seçilen kurallara göre talebin önceliklendirildiğini kontrol etmenizi sağlar. Talep önceliklendirme, istediğiniz gibi değilse, kuralı değiştirebilirsiniz. Böylece, bir planlama çalışması sırasında talep önceliği iş gereksinimlerinizi karşılar.

Müşterileri görüntüle: Tedarik zincirinizdeki müşterileri görüntülemek için bu uygulama kullanılır.

Talep Planlayıcı

Tahmin modellerini yönet: Tahmin Modellerini Yönet uygulaması, SAP IBP’de tahmin modelleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Tanımlanan planlama alanlarına bağlı olarak, girdi ve çıktı göstergeleri ve öngörme geçmiş ve gelecek zaman ufukları gibi parametreleri belirtebilirsiniz ve her model için gerekli algoritmaları ve hata ölçümlerini seçebilirsiniz.

Tahmin modellerini tayin et: Uygulama, seçilen planlama alanında seçilen planlama düzeyindebulunan planlama nesneleri (ana veri özelliklerinin kombinasyonları) için orta veya uzun vadeli tahminlerin hesaplanması için hangi tahmin modelinin kullanılacağını belirlemenize olanak tanır.

Promosyonları analiz et: SAP IBP sistemine yüklenen promosyon verilerini harici bir sistemden incelemek ve herhangi bir promosyon etkisinin olup olmadığını öğrenmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Ürün ömrünü yönet: Yeni bir ürünün tahmini için geçmiş verileri derlemek için hangi referans ürünlerinin kullanıldığını tanımlamak için kullanılır.

Tahmin hata hesaplamaları: Tahmin hata hesaplamalarını ayarlamak için bu uygulamasını kullanabilirsiniz. Hesaplamaların sonuçları, sorumluluk alanınızdaki planlama alanlarının tahmin doğruluğu hakkında size bilgi verir.

Stok Planlayıcı

Tahmin hata hesaplaması: Tahmin hata hesaplamaları ayarlamak için bu uygulamasını kullanabilirsiniz. Hesaplamaların sonuçları, sorumluluk alanınızdaki planlama alanlarının tahmin doğruluğu hakkında size bilgi verir.

Genel Planlayıcı

Analiz: Uygulama, verilerinizi analiz etmek ve görselleştirmek için grafikler oluşturmanızı sağlar. Analiz uygulamasıyla, çubuk grafikler, pasta grafikleri gibi grafikler oluşturabilir ve verilerin daha derinlemesine keşfedilmesi için detaylar oluşturabilirsiniz. Grafiklerinizi, bunları bir gösterge tablosuna kolayca ekleyebilmeniz ve diğer kullanıcılarla paylaşabilmeniz için kaydedebilirsiniz.

Gösterge tabloları: Uygulama, işletmenizle ilgili birleştirilmiş durum verilerini bir bakışta görüntülemenizi sağlar. Gösterge tabloları oluşturabilir, yönetebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bir gösterge panosu, en çok ilgilendiğiniz tüm grafikleri gösterir. Grafikleri esnek bir şekilde ekleyebilir, gösterge panonuzun düzenini özelleştirebilir ve diğer kullanıcılarla veya kullanıcı gruplarıyla paylaşabilirsiniz.

Sipariş Temelli Planlama Konfigürasyonu

SAP IBP’de sipariş temelli planlamanın kullandığı ana verilerin çoğu yalnızca görüntüleme seçeneğine sahiptir ve planlama sisteminde değerlerinin değiştirilmemesi gerekir. Bu verilerin kaynak sistemi, veri sahibi olan yürütme sistemidir (SAP ERP veya SAP S/4HANA) Planlamayla ilgili tüm değişiklikler, kaynak sistemde gerçekleştirilmelidir. SAP HANA SDI ile dinamik entegrasyon, bu değişikliği SAP IBP sisteminde kullanılabilir kılmaktadır.

Leave a Comment