SAP IBP on HANA

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP IBP Integrated Business Planning nedir?

SAP Entegre İş Planlaması, geleneksel satış ve operasyon planlama sürecinin kısa vadeli talep ve arz dengelemesinden, stratejik hedeflerle uyumlu şekilde, planlama fonksiyonlarını bir araya getirerek, finans göstergelerinin de dahil edildiği uçtan uca entegre bir yönetim anlayışı getiren yeni nesil iş planlama ürünüdür. IBP, S&OP (Sales and Operational Planning) kavramlarının ötesine geçerek daha gelişmiş ve üst düzey bir yönetim anlayışı sağlamaktadır. Ana hedef, geleneksel S&OP planlama süreçlerinde olduğu gibi orta ve kısa vadede talep ve tedarik dengelemek değil, yeni ürün, Ar-Ge, ve finansal göstergelerin doğrudan sürece dahil olduğu, stratejik hedeflerle örtüşen üst düzey bir planlama anlayışı getirmektir.

SAP HANA bellek teknolojisi ile güçlendirilen bu tedarik zinciri planlama çözümü, satış ve operasyonel planlama, talep, stok, tepki ve arz ile birlikte tedarik planlama ve stok optimizasyonu işlevlerini ortak bir platformda sunar. SAP Entegre İş Planlaması ile geleceğe yönelik talep ve karlılık analizleri yapılabilir. Güçlü tedarik zinciri analizlerinden, what-if simülasyonlarından, uyarılardan, ve entegre işletme planlamasından yararlanarak satış tahminlerini, stok hedeflerini, tedarik planlarını ve finansal planları tek bir operasyonel planda birleştirir. SAP Entegre İş Planlaması, SAP HANA Cloud üzerinde çalışan bir dizi tedarik zinciri planlama uygulaması vasıtasıyla bu süreci destekler ve hızlandırır. 

En güncel versiyonu SAP Integrated Business Planning 1708’dir.

Hangi ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflemektedir?

·        Etkin bir planlama yapabilmek için müşterinin maliyet, miktar, kar ve kapasite üzerindeki değişiklik taleplerinin etkilerini simüle etmek.

·        Planlama verisi üzerinde detaylı bir şekilde çalışma yapabilmek.

·        Detaylı ve uygun bir işyeri/iş planı verisi olmadan kapasite planı yürütebilmek.

·        Alternatif kotalama ilişkilerini veya yeni üretim yeri, dağıtım merkezi, tedarikçiler ile planlama sonuçlarının analizini sağlamak.

·        Kısa vadede kullanılabilir kapasite, malzeme kaynağı, talepler ve tedarik miktarı dengesini kurmak.

·        Yeni bir ürün için gerekli ana veriyi temin etmeden çok öncesinde bu ürünün piyasaya sürülmesinin etkilerini analiz etmek.

·        İleri düzeyde finansal entegrasyon sağlanması.

·        Stratejik seviyedeki planlama aktivitelerinin sürece dahil edilmesinin sağlanması.

·        Gelişmiş benzetim ve modelleme teknikleri kullanımı.

·        Detay ve üst seviye planlamalar arasında iletişimin korunması.

·        Gelişmiş karar-verme altyapısını kullanmak.

·        Yönetim kadrosu içinde artan güveni sağlamak.

IBP odaklı planlama sürecinin temel adımları

SAP IBP (SAP Integrated Business Planning) çözümünün getirdikleri nelerdir?

SAP, bu alanda sunduğu çözümü ile firmalara daha hızlı, daha verimli, daha akıllı ve daha karlı bir biçimde çalışma olanağı sunmaktadır. SAP IBP on HANA ile:

  • Talep, tedarik ve finansal veriyi eş zamanlı olarak tek model altında analiz edilir,
  • Çok kısa sürelerde çok sayıda farklı senaryonun simüle edilmesi sağlanır.
  • Talepte oluşan anlık değişimleri zamanında fark ederek, doğru noktalara, doğru zamanlarda ve doğru biçimde müdahale edilmesini sağlanır.
  • Optimizasyon fonksiyonlarının getirdiği çözüm gücü ile tüm tedarik zinciri kısıtlarını dikkate alan optimum stok ve tedarik planlarını oluşturulur.
  • Grafiksel web önyüzleri, ileri analitik uygulamaları, interaktif yönetim fonksiyonlarını ve Excel tabanlı çalışma ortamı sağlar.

SAP IBP bileşenleri nelerdir?

S&OP-Satış ve operasyon planlama

Satış ve operasyon planlama için SAP Entegre İş Planlaması, üretim çeşitliliğinin, stokların, servis seviyelerinin ve karlılığın etkisini dengeleyerek, departmanlar arası bir plan sunar. Ayrıca satış ve operasyon planlarını, gelir artışını sağlamak, pazar payını arttırmak ve mali hedeflere ulaşmak için şirket stratejileri ve hedefleri ile uyumlu hale getirir. Uyumlu kararlar ile iş çıktılarını en üst düzeye taşır. Birçok organizasyona öncelikle bir temel teşkil eden satış ve operasyonel planlama implementasyonunu gerçekleştirmektedir.

Bu uygulama temel ana verileri ve model ilişkisini tanımlamaktadır. Şirket verimliliğinin planlaması sınırsız bir öngörüyle model açılımı yapılması, talep tedarik uyumlandırmasının yürütülmesi, depo dengesinin belirlenmesi ve istenilen kaynak yükünün hesaplanması şeklinde yürütülebilmektedir. Tıpkı MİP gibi sınırsız kaynaklara göre çalışır. Yani bir kaynak üzerinde kapasite aşımı oluşmuşsa buna izin verilir ancak bilgilendirme sağlanır.

Stok, servis seviyeleri ve kârlılık üzerindeki etkiyi dengeleyerek departmanlar arası satış ve operasyon planı sunar. Gelir artışını sağlamak ve pazar payını artırmak için en uygun S&OP planını oluşturmayı sağlar. Talebi ve arzı dengeleyerek finansal hedeflere ulaştırır. Planlamanın hızını ve çevikliğini arttırarak en karlı yöntemlere yönlendirir. Tahmin hassasiyetini ve zamanında teslimatı artırır.

Talep

Talep için SAP IBP, kısa vadeli planlama ufkunun tahmin doğruluğunu iyileştirmek için istatistiksel yöntemlere dayalı “geleneksel” orta-uzun vadeli planlamayı, talebin algılama modellerini çalıştırma olanağı ile birleştiren uçtan uca talep planlama motorudur. Çözüm, otomatik ve istisna bazlı planlama süreçlerinin yanı sıra SAP HANA hızıyla güçlendirilmiş ve kullanıcı dostu bir Microsoft Excel arayüzüne dayanan manuel planlama özelliklerini bir araya getirir. Satış ve operasyonel planlama temel istatistiksel tahmin modellerini içermekle beraber bu yöntemler sıklıkla promosyon planlaması yapan ya da talep sinyali yönetimiyle çalışan şirketler için yeterli olmayabilir. Bu durumda, talep yönetimi uygulaması faydalı olabilir.

Talep Planlaması, SAP IBP paketinin bir parçasıdır ve böylelikle uçtan uca planlama senaryolarına olanak sağlar (örn. Stratejik karar verme için talep, stok veya arz boyunca tam görünürlük elde etme). Ayrıca, gerekli ana ve işlemsel verileri almak, ileri işleme adına geliştirilmiş tahminleri geri yollamak için SAP ERP ve SAP APO gibi sistemlerle tam uyum içerisindedir.

Talep algılama ve istatistiksel tahmin yöntemlerinden yararlanarak kısa, orta ve uzun vadeli tahminler için talep şeffaflığı elde etmeyi sağlar. Orta dönem istatistik tahminlerini daha doğru hale getirir. Model tanıma tabanlı algoritmalarla kısa vadeli talep değişikliklerine daha hızlı tepki göstermesini sağlar. Kısa vadeli talebe dayanarak en doğru tahmini belirlemeye çalışır.

Stok

Stok için SAP IBP, ekonomik belirsizlik sebebiyle artan tedarik zinciri riskinin, artan müşteri beklentilerinin, talep esnekliğinin ve karşılaştıkları tedarik değişkenliğinin yönetilmesine olanak tanır. Envanteri aynı anda birden çok aşamada optimize etmek ve değişkenlik için model oluşturmak, yalnızca müşteri servis seviyelerini karşılamaktan veya aşmaktan başka, işgücü sermayesini de azaltacak envanter hedeflerini sağlar. Çok aşamalı stok optimizasyonu ile stokların azaltılması ve müşteri servis seviyelerinin iyileştirilmesini amaçlar.

Tahmin hatası ve arz belirsizliği gibi durumları göz önüne alarak müşteri servis seviyelerini en verimli şekilde karşılamak veya aşmak için çok aşamalı envanter hedeflerini optimize etmeyi sağlar. Müşteri servis seviyelerini geliştirmenin yanı sıra stok düzeylerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Planlama verimliliğini artırmak, planlama süreçlerini standartlaştırmak, operasyonel planları beslemek için tedarik zincirindeki her kademedeki stok hedef belirleme süreci ile birlikte üretim ve dağıtım maliyetlerini düşürmeyi sağlar.

Satış ve operasyonel planlama modeli genel olarak hedef stok seviyesinin harici olarak girişinin yapıldığı veya tedarik günü gibi metrik parametrelere göre hesaplandığı verilere göre planlama yürütür. Önemli düzeyde stok tutan herhangi bir şirket bu durumu daha iyi yöneterek performans artışı sağlayabilir. IBP depo optimizasyonu ise bu noktada devreye girer. İleri istatistiksel süreçler kullanarak, envanter uygulaması hem talepleri hem de çeşitli kaynakları ve müşteri servis seviyelerini belirler. Bu işlemi tek bir lokasyon üzerinde değil tüm ağ içerisinde gerçekleştirir. Sonuç olarak tedarik zincirinin her noktasında zaman bazlı envanter hedeflerine ulaşılabilir.

Yanıt ve Tedarik

Tedarik planlamasına ve tahminlere verilen tepkilere hakim olma; yanıt ve tedarik için SAP Entegre İş Planlaması, tüm tedarik zinciri ağını göz önünde bulundurarak, talep değişikliklerinde hızlı adaptasyonun yanı sıra, müşteri ihtiyaçlarını kısıtlı veya kısıtsız bir modda karşılamak için üretim, dağıtım ve tedarik planlarını simüle eder. Yanıt ve tedarik için Entegre İş Planlaması, potansiyel senaryolarda görünürlük sağlamak için What-If analizleri üretir.

Tahminlere, satış siparişlerine ve stok ya da emniyet stok hedeflerine dayalı bir orta ve uzun vadeli tedarik simülasyonu üretmeyi sağlar. Sezgisel veya sınırlandırılmamış üretim, dağıtım ve tedarik planını heuristik veya optimizasyon algoritmaları kullanarak yaratmaya çalışır. Kapasitesi planının geliştirilmesi, dağıtım planlaması ve çok seviyeli kaynak belirleme özellikleri ile simülasyon yetenekleri bulunmaktadır. Eğer tedarik ağını planlama düşüncesi varsa veya tedarik ve talep sorunlarını hafifletecek bir analiz aracına ihtiyaç duyuluyorsa bu araç kullanışlı olabilir.

Tedarik uygulamasının çalışma ortamına eklenmesi alternatif maliyetleri hesaplamaya yarayan aynı zamanda bunu kaynak, tedarik veya taşımadaki mevcut kısıtlamalara göre yürütebilen, maliyet bazlı optimizasyon süreçleriyle sınırsız heuristiğin kullanılmasını sağlar. Tedarik uygulamasını seviyelendiren iyi tasarlanmış modeller sayesinde öneri değerleri dikkate alınmayabileceği gibi ana verilerin eksiksiz olması durumunda optimizasyon alternatifler arasında seçim yapabilir, başlangıç noktası önerebilir ve senaryolar arasındaki farkları listeleyebilir.

Yanıt ve tedarik uygulaması ile beraber tedarik siparişleri yaratılarak ve kıt tedarikler taleplere konumlandırılarak oprasyonel kısma geçiş sağlar. Bu, eğer müşteriler tedarik süresi içerisinde yüksek miktarlı ve artan sayıda siparişler açmaya eğilimliyse veya dinamik sipariş rezervasyon süreci bekleyen siparişleri işlemeyi zorlaştırıyorsa olduça önemlidir. Bu uygulama zaman bazlı olan diğer uygulamaların aksine sipariş bazlı bir veri depolama mantığı içerir . Bu sayede ERP siteminden alınan gerçek zamanlı satış, stok, kapasite ve tedarik bilgileri kullanılabilir. Bu veriler kullanılarak siparişler önceliklendirilebilir ve tüm siparişlerin karşılanabilmesi için girdi çıktı ilişkileri oluşturulabilir.

Kontrol Merkezi

Tedarik zinciri verileri ve süreçleri, organizasyonel sınırların ötesine geçen ortak ekosistemleri bir araya getirir. Tedarik zincirinin tutarlı ve zamanında bir görünümden yoksun olması, sorunların tanımlanmasına ve tepki verilmesinin gecikmesine yol açmaktadır. SAP Kontrol Merkezi, istisna koşulların etkisini değerlendirmek ve daha iyi kararlar vermek için gerçek zamanlı görünürlüğü uçtan uca tedarik zincirine analitik ile birleştirir.

Tedarik zinciri profesyonellerinin uçtan uca tedarik zincirini gerçek zamanlı olarak gezmelerini, analiz etmelerini ve karlı bir şekilde yönetmelerini sağlar. Uçtan uca görünürlüğü artırır ve müşteriye zamanında teslimat performansını arttırır. Riski azaltarak genel stok seviyelerini azaltır. Tedarik zinciri çevikliği artırırken, tedarik zinciri maliyetini de azaltır.

Tedarik zinciri yapıları oldukça karmaşıktır. Bu yüzden çeviklik ve verimlilik sağlayabilmek adına tüm yönetim seviyeleri, SAP IBP de veya diğer operasyonel sistemlerde oluşturuluş anahtar performans göstergeleri (KPI) açısından bir bakış elde edebilmelidir. Kontrol kulesi uygulaması şirketin fırsat ve zorluklara karşı yanıtlarını yönetebilmek adına mevcut KPI’lar ile önceden tanımlanmış KPI ları etkin bir uyarı sistemiyle kombinleyebilme imkanı sunar.

IBP arayüzü nasıl görünür?

SAP IBP ileri planlama süreçlerini iki ana arayüzde gerçekleştirir.

·        WEB tarayıcı arayüzü

·        Microsoft excel

Web arayüzü:

Web arayüzü üzerinde çeşitli analitik raporlamalar amacıyla hazırlanan kontrol panoları, talep modellerinin yönetilmesini için araçlar, uyarılar, ana veri şablonları ve aktarım işlerinin kurulumu, kullanıcı ayarları ve model konfigürasyon ayarlarının yapılmasını sağlayan özellikler bulunmaktadır.

Microsoft Excel (SAP IBP add on):

Uygulama ortak bir veri üzerine kurulu olduğundan ve süreç modeli farklı uygulama ortamlarından beslendiği için mevcut veri korunur. Her planlamacı arka plan modelinin içerisindeki yalnızca kendi görünümü içerisinde çalıştığından (Excel üzerindeki view’lar aracılığıyla) bir planlamacının çalışması diğer planlamacı için anlık olarak görülebilir olur. Verinin IBP’ye gelmesini sağlayan araç SAP HANA Cloud (HCI) entegrasyonudur.

IBP Help

https://help.sap.com/viewer/p/SAP_INTEGRATED_BUSINESS_PLANNING

IBP’de kullanılan nesneler nelerdir?

·        Karakteristikler

Ana veri karakteristikleridir ve çoklu ana veri türlerinde kullanılır. İsimlendirme kurallarının oluşturulması,dil dönüşümleri ve kategorilendirmede esneklik sağlar. (örneğin; ürün, lokasyon vb.)

·        Ana veri türleri

Ana verileri kategorilendirmek ve tanımlamak için kullanılan münferit öğelerdir.

·        Zaman profilleri

Model içindeki dönem büyüklüklerinin ve sayısını tanımlar.

·        Planlama alanları (model)

Bir modelin yapısını tanımlayan konfigürasyon birimleri topluluğudur.

·        Planlama seviyeleri

Bir veya birden fazla gösterge tanımlamasının yapıldığı en düşük detaydaki seviyeyi tanımlayan bir planlama alanı içerisindeki ana veri türleridir.

·        Gösterge

Her sayısının belirli bir zaman aralığı değerine karşılık geldiği, zaman içerisindeki sayı dizisidir. (örneğin; stok miktarı, satış miktarı vb.)

·        Versiyon

What-if senaryolarını yürütmek için aktif başka bir versiyondan kopyalanabilen, planlama alanı yapısının kısmi veya tüm kopyasıdır.

SAP SCM – APO (Advanced Planning & Optimization) ürünününden farkı nedir?

APO (ileri planlama ve optimizasyon), operasyonel anlamda çok kuvvetli olmakla beraber sunduğu çözümler, henüz yapılandırılmamış veriler üzerinden planlama sürecinin analizi şeklindeki müşteri ihtiyacına cevap veremeyebilir.

IBP ise farklı olarak HANA gücünü kullanarak hem SAP hem de SAP dışı kaynakların kullanılmasıyla şirketin modellemesini sağlayabilmektedir. Arka plan uygulamalarından beslenmektedir ancak bunlara bağlı olarak çalışmamamaktadır. Dolayısıyla planlama esnekliği sağlamakta ve planlamayı değişiklerle uyumlama imkanı sunmaktadır.

SAP APO orta ve kısa vadeli problemleri çözme, optimize etme ve detay modelleme alanlarında çok daha güçlü bir ürün iken, stratejik seviyede üst düzey planlama, yoğun ve hızlı simülasyonlar, mali ve finansal verilerin entegrasyonu, iş birlikçi ve konsolide planlar SAP IBP’yi ön plana çıkartan özelliklerdir.

Leave a Comment