SAP IBP – Yanıt ve Tedarik Planlama

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

Tedarik zincirindeki müşteri talebi, satış siparişleri veya dahili tüketim gibi ihtiyaçları karşılamak için yapılan planlama süreci tedarik planlaması olarak adlandırılmaktadır. Bir şirket, müşteri talebini tedarik zinciri boyunca mal ve hizmet üretmek, satın almak ve nakletmek suretiyle karşılar. Tedarik planlaması, orta vadeli planlama ufkuna odaklanarak kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlar için geçerlidir.

Uzun vadeli tedarik planlaması, satış ve operasyon planlaması (S&OP) ile uyumludur, kısa vadeli tedarik planlaması ise yanıt planlaması ile birlikte çalışır. Diğer taraftan, yanıt planlaması, en çok istenen sonuçlar için kısa vadede piyasa değişikliklerine tepki vermeye odaklanmaktadır. Gerçek olayın beklenen davranıştaki bir değişimi, bir yanıt yönetim çözümünü gerektirir. Müşterilerin gerçek talebi tahminlerden farklılık gösterebilir; Bir tedarikçinin bir bileşeni veya nakliye gecikmesini sağlamadaki yetersizliği, orijinal tedarik planını bozabilir. Etkin bir yanıt çözümü, kuruluşun bu senaryolarda en iyi eylemi belirleyebilmesini sağlar. Bu nedenle, yanıt planlaması kısa vadeli bir ufukta bir tedarik çözümüdür.

Verimli bir yanıt ve tedarik çözümü, bir şirketin karlılığını aşağıdakiler aracılığıyla değer katmak suretiyle artırır: 

·        Daha yüksek hizmet oranı

·        Daha düşük stok maliyeti

·        İş öncelikleriyle uyumluluk

·        Daha yüksek kaynak kullanımı

Talep Önceliklendirme

SAP IBP’de talep önceliklendirme, bir önceliklendirme kuralı, kural için segementler ve bir segment içindeki sıralama mantığı ile sağlanır. Talep önceliklendirmesini hesaplamak için kullanılan öğeler aşağıdaki gibidir:

·        Talep önceliklendirme kuralı

·        Talep segmentleri

·        Bir segmentteki sıralama koşulu

·        Öncelik sırasına göre talep sıralama

Örneğin, bir müşteri sınıflandırması (örneğin A, B veya C olarak sınıflandırılmış müşteriler), malzeme kategorizasyonu (örneğin grup 1, 2, 3, vb. olarak kategorize edilen malzemeler), malzeme ihtiyaç planlamasında (MRP) talep türü için (örneğin, satış siparişi için MRP tipi VC, tahmin için FC / FA, vb.) veya ana veri öğeleri için tanımlanan niteliklere göre başka herhangi bir segment olabilir.

Planlama sistemi, talep elemanlarını segment grubunun bir parçası olarak tanımlar ve daha sonra kuralda tanımlanan diziye göre segmentleri sıralar. Her segment, bir segment içindeki talep unsurlarının daha fazla sıralanması için bir veya birden fazla sıralama kriterine sahiptir. Bu nedenle, müşteri grubu A için bir segment içinde, bireysel talep unsurları, talep tarihi, sipariş teslimatı önceliği, gelir, sipariş giriş tarihi, vb. gbi özelliklere dayalı olarak sıralanabilir. 

Tedarik, Tahsis ve Yanıt Planlaması

Kısıtlı bir ortamda kural tabanlı yanıt ve tedarik planlaması, tedarik tahsisi ve yanıt planlama algoritmaları ile sağlanır. Önceliklendirme kuralı ile önceliklendirmiş talep ile birlikte tedarik kısıtlamaları (kaynak, malzeme, tedarikçi kapasitesi, vb.) kısıtlı tedarik planlaması için girdilerdir. Bir kısıtlama tedarik planlama çalışması, SAP IBP’de bir kısıtlı tahmin (constraint forecast) olarak da bilinir. Bu planlama çalışmasının çıktısı bir tedarik planı ve kısıtlı bir talep tahminidir (constrained demand forecast).

Öncelikli talep ve tedarik kısıtlamaları dikkate alırken tedarik etme yeteneği kullanılarak kısıtlı bir talep tahmini oluşturulur. SAP IBP’de kısıtlı tahmin, ürün tahsisi olarak kopyalanabilir, bu da öncelikli talebi göz önünde bulundurarak bir ürünün bir siparişi karşılamasını sınırlandıracaktır. Yanıt ve tedarik planlamasında ayrı bir algoritma olarak sunulan bir onay planlama çalışması, tedariği önceliklendirilmiş talep ve ürün tahsisi ile yeniden planlar. Bu planlama çalışması ayrıca sipariş onayını da yerine getirir. Talep ve arz durumundaki herhangi bir değişiklik için, onay planlama çalışması planı yeniden oluşturur ve siparişleri onaylar. Bu nedenle, bu tam döngünün çıktısı, onaylama siparişleri, önceliklendirme kuralı ve kuruluşun tedarik etme yeteneğine göre en çok tercih edilen tedarik planıdır.

Dağıtım Planlaması (Deployment Planning)

Dağıtım planlaması, gerçek mevcut malzemeyi açık siparişlere karşı tedarik etmek için kısa vadeli tedarik planlaması olarak gerçekleştirilir. Bu planlama metodolojisi, talep unsurlarını mevcut tedarik ile eşleştirir. Dağıtım, kısa vadede yani birkaç gün ile hafta arasında gerçekleştirilir. Yeterli tedarik mevcutsa, dağıtım talep unsurları tedarik elemanları ile tamamen eşleşir. Kısa bir tedarik senaryosunda, adil pay veya diğer ikmal seçenekleri uygulanabilir.

Tahmin Mahsuplaştırması

Tahmin tüketimi yanıt ve tedarik planlamasının standart bir işlevselliğidir. Stoğa üretim senaryosunda, müşteri siparişi beklentisiyle bir ürün üretilmekte ve stokta bulundurulmaktadır. Satış siparişi SAP IBP sistemine girdikten sonra, önce mevcut tahmini tüketir. Bu tüketim genellikle, dönem / ürün / lokasyon veya dönem / ürün / lokasyon / müşteri düzeyinde gerçekleştirilir. Planlama seviyelerinin seçeneği, tahmini tüketirken müşteriyi dikkate almanın veya almamanın esnekliğini sağlar.

Tablo, satış siparişine karşılık aynı aralıktaki tahmin tüketiminin bir örneğini göstermektedir. Bir zaman aralığındaki malzemenin toplam talebi, talep edilen satış siparişinin ve net tahminin (tahmin edilmeyen tahmini) toplamıdır. Bu nedenle, bir zaman aralığındaki talep edilen satış siparişi tahmininden daha az ise, o dönemdeki toplam talep orijinal tahmintir. Ancak, satış siparişi bir zaman dilimi içerisinde tahminden daha yüksekse, net talep, talep edilen satış siparişlerinin toplam sayısına eşittir.

Fiori Görünümü

Siparişle ilgili birçok planlama bilgisi, SAP IBP’nin SAP Fiori uygulama görünümü aracılığıyla gözden geçirilir. Önceliğe Göre Talepleri Görüntüle Fiori uygulaması, önceliklendirme kuralına göre talebin ayrıntılı bir sıralamasını sunar. Öngörülen Stoku Görüntüle Fiori uygulaması, tedarik zincirindeki tüm malzemelerin tahmini stokunu analiz etmek için kullanılır. Bu analiz, planlamacıların ürünleri kısıtlı potansiyeli ile seçmelerine yardımcı olur ve tedarik zincirindeki maliyeti artıran ve esnekliği azaltan ekstra envanteri tanımlar. Bu uygulama, öğe görünümünde, periyodik görünümde veya grafik biçiminde talep ve tedarik durumunu gözden geçirme seçeneğine sahiptir.

Sipariş onay bilgileri SAP IBP’de Teyitleri Görüntüle Fiori uygulamasıyla analiz edilir. Bir malzeme, müşteri ve sipariş bilgileri için, tarih ve miktar ile siparişlerin karşılanma yüzde onayı, talep edilen tarih, miktar ve gecikme için detaylar mevcuttur. Öte yandan, darboğaz analizi, müşteri siparişi karşılanma süresini zaman içinde sınırlayan, tedarik zinciri içerisindeki kök-neden analizini ve sorunlarını ortaya koymaktadır. Kullanması en olası olan planlama görünümü uygulamaları aşağıdaki gibidir:

Önceliğe göre talepleri düzenle (Demand by Priority)

Öngörülen stoku görüntüle (Projected Stock)

Teyitleri Görüntüle (Order Confirmation)

Darboğazları Görüntüle (Gating Factor Analysis)

Sipariş Simülasyonu ve Senaryo Planlama

Yanıt ve tedarik planlamasındaki simülasyon, sistemdeki canlı verileri etkilemeden olası bir fırsat veya risk senaryosunun analizini gerçekleştirmek için kullanılır. SAP IBP’deki yanıt ve tedarik için işlevsellik, bir satış siparişini, kısıtlamaları, senaryo oluşturma, işbirliği yapma ve tedarik için mümkün olan en iyi eylemi seçmeyi sağlar.

Senaryo Yaratma, Analiz ve Kısıt Yönetimi

SAP IBP’de yanıt ve tedarik için bir simülasyon bir senaryo olarak saklanabilir; SAP IBP’deki doğası gereği bir senaryo daha ayrıntılı olarak incelenebilir, düzenlenebilir ve daha ileri analizler için diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. 

İşbirliği, Karar ve Veri Güncelleme

Bir planlayıcı senaryo verilerini ekip üyeleriyle işbirliği için paylaşabilir ve en iyi eylem yolunu belirleyebilir. Kullanıcı daha fazla analiz için bilgileri inceleyebilir ve düzenleyebilir. Sonuç simülasyonu ve senaryo aracılığıyla sonuç ve etki analizinin ardından, piyasa fırsatına karşı harekete geçmek için bir karar verilebilir. 

Entegrasyon

SAP IBP’de planlama, zaman serileri ve sipariş serisi veri modellerinde gerçekleştirilir. Zaman serilerinde, detaylı sipariş verileri veya pegging seviyesi bilgisi olmaksızın zaman aralığında planlama yapılır. Öte yandan, sipariş temelli planlamada detaylı sipariş bilgisi ile gerçekleştirilir. Satış ve operasyon planlaması (S&OP), talep planlaması, tedarik planlaması ve stok optimizasyonu gibi SAP IBP’deki planlama öğelerinin çoğu zaman serisi verileri olarak gerçekleştirilir. Yanıt planlaması sipariş seviyesinde yapılır.

Talep Önceliklendirme Konfigürasyonu

Talep Önceliklendirme kuralları ve ilgili mantık, Hesap Planlayıcısı altındaki Talep Öncelikliği Belirleme için Kurallar Fiori uygulamasına erişerek sistemde yapılandırılır.

Kuralı oluşturmak için Yeni Kural düğmesi kullanılır. Tüm mevcut kuralları, kural adı, tanım, oluşturan, oluşturma tarihi, değiştiren, değiştirme tarihi ve bunun varsayılan kural olup olmadığı gibi bilgilerle birlikte görüntülemek için Kurallar sekmesini kullanırsınız. Aşağıdakileri de gerçekleştirebilirsiniz:

·        Kural oluşturulması veya sipariş teyidi için iş gereksinimlerinize uygun şekilde kuralın düzenlenmesi.

·        Gerekli onay kutuları seçilerek ve Sil düğmesi seçilerek tek veya birden çok kuralın silinmesi.

·        Varsayılan kuralın ayarlanması.

·        Her bir kuralda kullanılan segment sayısının görüntülenmesi.

Önceliklere Göre Talepleri Görüntüle

Hesap planlayıcısında Önceliğe göre talepleri görüntüle uygulaması, öncelikli bir talep öğeleri listesi sunar. Uygulama, talebin seçilen kurallara göre nasıl önceliklendirildiğini kontrol etmenizi sağlar.

Talep önceliklendirme kuralı başına talep öğeleri için bir sıra atar. Talep önceliklendirme kuralı başına talep öğeleri için bir sıra atar. Öncelikli taleplerin listesine erişmek için bir versiyon ve benzersiz bir kural seçmelisiniz. Liste, seçim ekranında ilgili alanları kullanarak malzeme ve lokasyon seçimi ile sınırlandırılabilir. 

Planlama Yürütme

Yanıt planlaması, Genel Yanıt Planlayıcısı altındaki Uygulama İşleri Fiori uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Şablonlar, kısıtlı tahmin çalışması, teyit veya darboğaz analizi çalışması için bir planlama çalışması seçmek üzere İş Şablonu açılır menüsünden seçilebilir. 

Kısıtlı Tahmin Çalıştırması

Kısıtlı bir planlama çalışması kullanılarak tahmin ve tedarik kısıtlamalarına dayanan uygun bir tedarik planı oluşturulur. Talep unsurları, önceliklendirme kuralları ve tedarik kısıtlamaları bu planlama çalışmasının girdisidir.

Planlama çalışmasının çıktısı kısıtlanmış tahmin göstergesidir. Tedarik planlanması için talep önceliğini dikkate almak için bu ekranda kural seçilir.

Teyit Çalıştırması

Teyit Çalıştırması adımı ile, tedarik planlaması, sipariş terminlemesi ve sipariş onayını tek bir adımda gerçekleştirebilirsiniz. Sistem, önceliklendirilen talep ve kısıtlı tedarik bazında kısa vadeli bir tedarik planı oluşturur. Ürün tahsisi ve talep önceliklendirme kuralları, öncelik sırasına göre kısıtlı tedariğin planlanmasını sağlar. 

Planlama İnceleme

Yanıt ve tedarik planlaması için veri incelemesi, Excel planlama görünümünde ve SAP IBP’nin SAP Fiori uygulamasında gerçekleştirilir. Bir planlayıcı, talebi, tedarik kısıtlamalarını, tahsisi, öngörülen stoku ve benzerlerini temsil eden yanıt ve tedarik planı ile ilgili göstergeleri seçebilir. Excel planlama görünümüne ek olarak, SAP Fiori aracılığıyla yanıt ve tedarik planlama sonuçları da gözden geçirilebilir.

Teyitleri Görüntüle

Bu adımda, Sipariş Teyit Çalıştırmasının sonucunu değerlendirilir. 

Darboğaz Analizi

Darboğazları görüntüle uygulaması, bir siparişin gerçekleştirilmesine izin vermeyen kısıtlamalar hakkında bilgi sağlar. 


Leave a Comment