SAP IBP – Veri Entegrasyonu

In Uncategorizedby adminLeave a Comment

SAP IBP farklı sistemler ile entegre edilebilir, böylece ana veriler, sipariş verileri gibi veri türleri sistemler arasında transferi gerçekleştirilir. Entegrasyon teknikleri ise; SAP Cloud Platform Integration (CPI) ve Open API temelli SAP HANA Smart Data Integration (SDI)’dir. Entegrasyon senaryosuna bağlı olarak veriler, SAP Cloud Platform Integration ve SAP HANA Smart Data Integration (SDI) gibi özel entegrasyon teknolojileri kullanılarak aktarılabilir.

Data aktarım yöntemini belirlemek için aşağıdaki yol haritası kullanılır:

Manuel Veri Entegrasyonu

Veri entegrasyonu uygulamasını kullanarak hem ana veriler hem de göstergerler SAP IBP sistemi ile entegre edilebilir. Uygulama, bir dosya (CSV biçimi) ile SAP IBP sistemine veri yüklemeye izin verir. SAP IBP’deki planlama verileri normal bir Microsoft Excel elektronik tablosunda bulunduğundan, göstergeler için manuel gönderilen veri entegrasyonu daha kolaydır. SAP IBP sistemine veri almak için, uygulamanın yönetici alanındaki Veri Entegrasyonu uygulamasını seçilir. Sistem, veri yüklemesi için boş bir dosya oluşturacaktır. Daha sonra dosyayı doldurup verileri yükleyebilirsiniz. Veri entegrasyonu uygulaması, aynı sayfadaki bir bildirim aracılığıyla, veri yüklemesinin başarılı olup olmadığını gösterir. Herhangi bir hata ile karşılaşıldığında, reddedilen dosya yüklemesi bildirilir ve nedenini çözmek için harekete geçirilebilir. Başarılı bir veri yüklemesi, Veri entegrasyonu sayfasından bir rapor olarak da alınabilir. Yüklenen veriler, kullanmak üzere SAP IBP sisteminde saklanır.

Ana veri, zaman profilleri, göstergeler ve anlık görüntüler SAP IBP sistemine aktarmak için önce dosyalarınızı hazırlamanız gerekir. Dosyalar birer birer sisteme aktarılır ve her dosya yalnızca ana verileri, zaman profillerini, göstergeleri veya anlık görüntü verilerini içerebilir.

Gösterge için CSV Dosyası Örneği:

Verilerinizi yüklemek için bir içe aktarma işi oluşturursunuz ve verilerinizi içeren CSV dosyasını belirtirsiniz. Aynı anda yalnızca bir dosya gönderebilirsiniz ve dosyanız yalnızca ana verileri, zaman profillerini, gösterge veya anlık görüntü içerebilir. İlk olarak veri entegrasyon işleri Fiori uygulamasına girilir.

Veri entegrasyon işleri yan panelinde Ekle butonuna tıklanır. Yeni içe aktarma penceresinde, gösterge veri türünü seçilir. Planlama alanını ve versiyonu belirtilir. Zaman profili düzeyini de belirtebilirsiniz (bu alan varsa). Yüklenecek CSV dosyasını seçilir ve dosyada kullanılan ayırıcı belirtilir. En son kullanmak istenilen işlem türü seçilir ve kaydet ile devam edilir.

Sonraki veri türünü yüklemeden önce her işin hatasız tamamlandığından emin olun. Bu devam etmeden önce işin statüsünün Processed olması gerektiği anlamına gelir. İçe aktarma işiniz, duruma, mod veya kullanıcıya göre filtreleyebileceğiniz iş listesinde görünür. Listeyi filtrelemek için ismin tamamını veya bir kısmını da girebilirsiniz. Verileriniz hatalı bir şekilde yüklendiyse, tablodan bir hata raporu indirebilirsiniz. İş adını arayarak veya filtre seçeneklerini kullanarak iş listenizdeki işinizi bulabilirsiniz. Veri yükleme durumuna, işlem türüne ve işe başlayana göre filtreleyebilirsiniz.

SAP Cloud Platform Integration (HCI)

SAP Cloud Platform, entegrasyon, kurumsal mobilite, işbirliği ve analiz için kapsamlı bir uygulama aracıdır. Bir SAP ortamından veya diğer uygulamalardan SAP IBP’ye otomatik veri entegrasyonu için SAP Cloud Platform gereklidir. SAP Cloud Platform aracılığıyla entegrasyon, toplu işlerle yürütülür. 

Veri aktarımının sıklığı toplu iş yürütme için kullanılan frekansa bağlıdır. Veri entegrasyonu için gerekli adımlar ise şunlardır:

1. SAP Cloud Platform’u kurulur ve yapılandırılır: SAP Cloud Platform agent kurulumu, on-premise veri kaynağı ile bulut tabanlı SAP IBP sistemi arasındaki veri aktarımını mümkün kılar. Agent’ın yüklemesi ve yapılandırması, SAP Data Service Agent rehberinde sağlanan adımları izleyerek gerçekleştirilebilir. Yükleme ve konfigürasyon başarıyla gerçekleştirildikten sonra, veri akışının kullanımına yönelik olarak veri hareketi için kanal geliştirilir.

2. Veri deposu oluşturun: Data stores, SAP Cloud Platform’u müşterinin uygulamasına ve veritabanına bağlamak için oluşturulmuştur. Data store bağlantısı sayesinde SAP Cloud Platform veriyi, veri deposundan okuyabilir, verileri SAP IBP sistemine yazabilir, verileri SAP IBP’den alabilir ve on-premise veri sistemine geri yazabilir. Data stores SAP Cloud Platform web kullanıcı arayüzünde oluşturulur. Data stores nesne veya veri öğeleri, SAP Cloud Platform’daki veri depolarından nesneleri içe aktararak kullanılabilir.

3. Proje, görev, veri akışı ve işlemi oluşturun: SAP Cloud Platform’daki bir proje benzer süreçleri ve görevleri yerine getirmek için yaratılmıştır. Bu yöntemde bir proje altında bir görev oluşturulur. Veri akışı alanları the extraction, transformation ve loading (ETL) mantığıyla eşler.

Aşağıda, lokasyon ana verisi için tipik bir veri akışı gösterilmektedir. Bir süreç, atanmış bir başlangıç ve bitiş ilişkisi ile birden çok görev alarak oluşturulur. İşlem, birden fazla görevi istenen bir sırayla yürütme olanağı sağlar.

SAP Smart Data Integration (SDI)

Yanıt planlamasının (response planning) doğasına bağlı olarak, SAP IBP sistemi içindeki yürütme (execution) sisteminden dinamik veya gerçek zamanlı veri aktarımı gerekir. Gerçek zamanlı entegrasyon, SAP HANA SDI ile gerçekleştirilir. SAP HANA SDI ile entegrasyon hem ana veri hem de işlem verileri için gerçekleştirilir.

SAP ERP veya S/4HANA sistemi ile IBP’yi bağlamak için, önce SDI aracısını (DP Agent) kurup yapılandırmanız gerekir. HANA DP Agent sürüm 2.0 veya üstü için SDI ABAP adaptörü SP02 kullanılır. SAP S/4HANA’da, veriler basitleştirilmiş bir formata dönüştürülür ve tablolarda saklanır. Basitleştirilmiş tablolar, SAP HANA Smart Data Integration (SDI) aracılığıyla OpenAPI arayüzü kullanılarak IBP’ye aktarılabilir.

IBP’de, SAP HANA SDI (Inbound) kullanarak uygulama iş veri entegrasyonu kullanarak SAP’nin ERP sisteminden veri aktarımını yönetirsiniz. SAP HANA SDI (Outbound) kullanarak uygulama iş veri entegrasyonu kullanarak SAP’nin ERP sistemine veri transferini yönetirsiniz.

SAP IBP Fiori ara yüzü üzerinde yönetici bölümünde bulunan Uzak kaynakları konfigüre et uygulaması sipariş temelli planlama ve harici bir sistem (bu durumda uzak bir kaynak olarak adlandırılır) arasında bir SDI bağlantısı kurmak için kullanılır.

Open API

Open API, SAP HANA Smart Data Integration (SDI) dayanır ve SAP IBP’de herhangi bir sistemden düzenli bir veri aktarımı için kullanılır. Kaynak sisteminiz SAP ERP ise, ilgili ana verileri ve işlem verilerini toplamak ve dönüştürmek için SAP ERP, supply chain integration add-on for SAP Integrated Business Planning eklentisini yükleyebilirsiniz. Kaynak sisteminiz SAP S4/HANA ise, ilgili ana verileri ve işlem verilerini toplamak ve dönüştürmek için SAP S4/HANA, supply chain integration add-on for SAP Integrated Business Planning eklentisini yükleyebilirsiniz.

SAP Integrated Business Planning ve SAP S/4HANA arasındaki entegrasyon şu şekilde çalışır:

1.      SAP S/4HANA’da, veriler toplanır ve basitleştirilmiş bir formata dönüştürülür ve veritabanı tablolarında saklanır.

2.      Tabloların içeriği, SAP HANA Smart Data Integration (SDI) ve OpenAPI aracılığıyla IBP’ye aktarılabilir.

3.      Aktarılan veriler sipari temelli planlamada kullanıma hazır hale gelir.

Sipariş temelli planlamada SAP S/4HANA’dan aktarılan verileri görüntülemeniz için SAP Fiori uygulamaları mevcuttur. Uygulama verilerini kullanarak tutarsızlıkları ve hataları kontrol etmek için bu verileri de izleyebilirsiniz. IBP planlama alanınızda bulunan SAP S/4HANA’dan aktarılan harici ana veriler için planlama alanını uygun şekilde yapılandırmanız gerekir. Planlama alanınızı oluştururken kullanabileceğiniz örnek bir planlama alanı olan SAP7 de mevcuttur. Ana verilerin çoğu yalnızca SAP IBP’deki görünüm seçeneğine sahiptir ve planlama sisteminde (SAP IBP) değerlerinin değiştirilmemesi gerekir. Bu verilerin kaynak sistemi, veri sahibi olan yürütme sistemidir (Örneğin SAP S/4HANA). Planlamayla ilgili tüm değişiklikler, kaynak sistemde gerçekleştirilmelidir. SAP HANA SDI ile dinamik entegrasyon, bu değişikliği SAP IBP sisteminde kullanılabilir kılmaktadır.

SAP S/4HANA ve SAP Integrated Business Planning arasındaki entegrasyon şu şekilde çalışır:

1. Siparişe dayalı planlamada SAP S/4HANA entegrasyonu ile ilgili tüm veriler toplanır.

2. OpenAPI’yi kullanarak, verileri IBP’den SAP S/4HANA sistemine aktarırsınız.

3. SAP S/4HANA’da, bu verileri çekip SAP S/4HANA’da siparişlerinizi oluşturmak için temel olarak kullanırsınız.

Leave a Comment